Vervolg regiopromotie

Maandag 16 oktober 2017 hebben de gemeente en Stichting Toeristische Promotie Westerveld een dienstverleningsovereenkomst getekend. Het contract werd namens het college ondertekend door wethouder Smidt en namens de stichting voorzitter Sloot.

De raad van de gemeente Westerveld heeft in juli jl. ingestemd met de verdere uitvoering van het regiopromotieplan ‘Het nationale park van Drenthe’. Dit betekent dat de Stichting Toeristische Promotie Westerveld de komende 4 jaar (2018 t/m 2021) kan rekenen op financiële ondersteuning. Samen met de ondernemers blijft de Stichting zich inzetten om (nieuwe) projecten en initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan het versterken van het toeristisch/recreatief product. Onder het beeldmerk van ‘Het nationale park van Drenthe’ ligt de focus op de vijf belangrijkste pijlers:

  • natuur
  • cultureel erfgoed en monumenten
  • de Koloniën van Weldadigheid
  • archeologie
  • duisternis en sterren

De Stichting heeft de ambitie om de samenwerking met ondernemers en toeristisch regisseurs uit de regio nog verder te versterken. Voorbeeld hiervan is een gezamenlijk initiatief  voor het project ‘Het grootste en groenste sportpark’ dat positief gehonoreerd is door LEADER Zuidwest Drenthe. Door samen op te trekken wordt de regio sterker gepositioneerd, waardoor meer toeristen naar de regio komen, die uiteindelijk moeten bijdragen aan het stimuleren van de bestedingen en overnachtingen.

Daarnaast gaat de Stichting ook werken aan de promotie, informatievoorziening en het gastheerschap, middels een doorontwikkeling van de TIP-kantoren. Hierbij wordt de verbinding gezocht met bijvoorbeeld het nieuw te realiseren Koloniecentrum in Frederiksoord en het Informatiecentrum in de Toegangspoort Oerlandschap Holtingerveld en de nog op te richten Open Science Hub in Dwingeloo. De marketing en promotie van de regio is in afstemming met de plannen van Marketing Drenthe en Zuidwest-Drenthe. Volgend jaar wordt extra ingezet op de Koloniën van Weldadigheid, die genomineerd zijn voor de UNESCO Werelderfgoedstatus.

Ondertekening dienstverleningsovereenkomst voor toeristische promotie

(Foto: Weekblad van Diever e.o.)