Informatiebijeenkomst carbid

Donderdag 21 november 2019, 19.30 uur houdt de gemeente Westerveld de jaarlijkse informatieavond over carbidschieten. De bijeenkomst is in het gemeentehuis.

In Westerveld kennen we de goede traditie van carbidschieten op oudjaarsdag. Een traditie die inmiddels op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed staat. Het schieten met carbid op oudjaarsdag wordt in Westerveld zowel door verenigingen/georganiseerde groepen als door individuele inwoners gedaan.

Burgemeester Jager nodigt ook dit jaar, inwoners die oudjaarsdag van plan zijn met carbid te schieten, uit voor een informatiebijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst worden de organisatie, traditie en regels besproken. De combinatie veiligheid en plezier voor iedereen – betrokken of omwonend – staat voorop.

Van de ‘carbidschieters’ die in het verleden het afschieten van carbid op de juiste wijze vooraf gemeld hebben, zijn de gegevens bekend. Zij worden ook uitgenodigd per brief. Maar óók de ‘carbidschieters’ die niet een uitnodigingsbrief ontvangen, worden langs deze weg van harte uitgenodigd.

Graag tot ziens op donderdagavond 21 november 2019, 19.30 uur in het gemeentehuis!