Politieke avond Westerveld 5 november 2019

De vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad van Westerveld worden anders opgebouwd dan voorheen. In de afgelopen jaren was ‘het ritme’ als volgt: eens in de vier weken een raadsvergadering op dinsdagavond en op de tussenliggende dinsdagavond óf een commissievergadering Fysiek Domein en Middelen óf een commissievergadering Sociaal Domein óf een thema-avond.De dinsdagavond blijft dé avond waarop raads- en commissie-leden bijeenkomen: eens in de twee weken is er op dinsdagavond een zogeheten Politieke avond in de gemeente Westerveld.

De vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad van Westerveld worden anders opgebouwd dan voorheen. In de afgelopen jaren was ‘het ritme’ als volgt: eens in de vier weken een raadsvergadering op dinsdagavond en op de tussenliggende dinsdagavond óf een commissievergadering Fysiek Domein en Middelen óf  een commissievergadering Sociaal Domein óf een thema-avond.De dinsdagavond blijft dé avond waarop raads- en commissie-leden bijeenkomen: eens in de twee weken is er op dinsdagavond een zogeheten Politieke avond in de gemeente Westerveld.  

Een Politieke avond Westerveld bevat verschillende ‘blokken’. In principe start de avond om 20.00 uur waarin de (voltallige) gemeenteraad besluiten neemt. Daarna volgen blokken waarin informatie verstrekt wordt aan commissie- en raadsleden, waar plek is voor de dialoog en waarin gedebatteerd wordt. Nadat over een onderwerp voldoende informatie uitgewisseld is en bediscussieerd is (dat kan na één of na meerdere Politieke avonden zijn), is het rijp voor besluitvorming op de eerstvolgende Politieke avond.

De avond bijwonen/volgen

De Politieke avonden Westerveld zijn in principe eens in de twee weken en belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune. Ook is de Politieke avond Westerveld te volgen via webcast

Inspreken

Het is mogelijk om voorafgaand aan een debatblok (dus niet tijdens het besluitvormingsblok)  maximaal vijf minuten in te spreken. Sprekers richten zich tot de voorzitter; raads- en commissieleden worden in de gelegenheid gesteld vragen ter verduidelijking te stellen aan de inspreker. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dient u dat vóór 16.30 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering te melden aan de griffier, tel. 14 0521. Ook voor meer informatie over de spelregels rond inspraak, kunt u contact opnemen met de griffier.

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op iBabs Online

Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger

Eerstvolgende Politieke avond Westerveld

De eerstvolgende Politieke avond waarop de gemeenteraad van Westerveld bijeenkomt is op dinsdag 5 november 2019 om 20.00 uur in de raadzaal.