Presentatie voortgang Vitale Vakantieparken verplaatst

De presentatie over de voortgang Vitale Vakantieparken is verplaatst naar dinsdag 29 oktober 2019. Het agendapunt stond geagendeerd voor de commissie Sociaal Domein van dinsdag 15 oktober 2019. De commissieleden hebben besloten om het op een later tijdstip te behandelen, maar wel vóór de behandeling van de Programmabegroting 2020.

In overleg met de agendacommissie is besloten om het onderwerp voor dinsdag 29 oktober 2019 van 19:00 – 19:45 uur te agenderen (voorafgaand aan de raadsvergadering van 20:00 uur). De presentatie vindt plaats in de raadszaal is live te volgen via webcast