Raadsvergadering 29 oktober 2019

De raad vergadert op dinsdag 29 oktober 2019 om 20.00 uur in de raadzaal.

De agenda van deze vergadering is als volgt:

  1. Opening
  2. Vaststellen van de agenda en de vergaderorde
  3. Bestuursakkoord: Grensverleggend Besturen 2.0
  4. Benoeming en installatie wethouder
  5. Sluiting

Toelichtingen

De vergadering is te volgen op de publieke tribune en webcast

De vergaderstukken kunt u downloaden via de vergaderkalender op iBabs Online

Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
achter site invullen: Westerveld
achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger