Sloop Dingspilhuus Diever

De natuurtoets en het asbestonderzoek met betrekking tot het Dingspilhuus zijn afgerond. Er zijn geen belemmeringen om tot sloop van het pand over te gaan.

De aanbestedingsprocedure is doorlopen en de sloop is gegund aan aannemer Bork uit Stuifzand. De werkzaamheden zullen binnen een paar weken starten en naar verwachting is het gebouw voor het eind van 2019 weg.