Historische Van Os-bank verplaatst

Op vrijdag 4 oktober 2019 is de verplaatsing van de bijna tachtig jaar oude Van Os-bank in gang gezet. De bank stond aan de Hoofdstraat ter hoogte van het gemeentehuis, tegenover de bushalte. Op dinsdag 8 oktober 2019 is de bank op de hoek Kasteel – Ten Darperweg geplaatst. De bank is verplaatst omdat deze op de nieuwe plek beter zichtbaar is. Daardoor komt de bank beter tot zijn recht en heeft ook meer functie dan op de oude plek.

Het is de tweede keer dat deze bank een verplaatsing heeft doorgemaakt. De eerste keer gebeurde dat toen de aansluiting van de Hoofdstraat op de Ten Darperweg haaks is gemaakt.

De Van Os-bank

De Van Os-bank is opgemetseld van veldkeien ter gelegenheid en herinnering aan het afscheid van burgemeester H.G. van Os, die van 1900 tot 1939 burgemeester van de gemeente Diever was. De bank was gelegen buiten de bebouwde kom op de plaats waar in die tijd de Hoofdstraat aansloot op de Ten Darperweg. De Hoofdstraat liep toen nog rechtdoor en sloot schuin aan op de Ten Darperweg.

Oude locatie Van Os-bank
De Van Os-bank op zijn oorspronkelijke plaats. Op de gedenkplaat staat: Gem. Diever. Aan burgemeester H.G. van Os. 1 aug. 1900 – 16 nov. 1939. Bron: Historische Vereniging Diever.

Verplaatsing Van Os-bank
Verplaatsing van de van Os bank in beeld. Bron: Historische Vereniging Diever.

Van Os-bank nieuwe locatie
De Van Os-bank op de nieuwe locatie.