Oktober 2022

 • Start provinciale snelheidsactie om hardrijders in Drenthe te verminderen

  Wie in Drenthe woont of er regelmatig komt, weet het als geen ander: Drenthe is prachtig. Toch ‘sjeezen’ we er met z’n allen vaak snel doorheen. Dat is gevaarlijk én zonde, want het is weer druk op de weg en Drenthe is zo mooi. Dus hoog tijd om bestuurders te wijzen op de rijsnelheid. De actie start op 31 oktober in de gemeente Meppel.

 • Westerveldse helden in Helden Galerij

  Ook in de maand oktober hebben weer twee Westerveldse helden een Heldenspeld ontvangen! Jan Hessel Mulder en Inge Wiarda namen de heldenspelden in ontvangst voor hun bijzondere prestaties binnen de gemeenschap. Daarmee verkregen zij een plaatsje in de Helden Galerij!

 • Burgemeester Jager ontvangt voormalig kabinetschefs

  Afgelopen week ontving burgemeester Rikus Jager diverse voormalig kabinetschefs uit het hele land op Huis Westerbeek te Frederiksoord. In dit voormalige woonhuis van generaal van den Bosch, oprichter van de Maatschappij van Weldadigheid, vertelden de huidige directeur van de Maatschappij, Minne Wiersma, en de burgemeester over de geschiedenis van het gebied en de procedure rond het verkrijgen van de UNESCO werelderfgoedstatus.

 • College van Westerveld stuurt brief naar ministerie LNV

  Afgelopen week heeft het college van burgemeester en wethouders van Westerveld een brief gestuurd naar minister Adema van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In deze brief uit het college haar zorgen over de aanwezigheid van de wolven en de gevolgen die dit heeft voor de leefbaarheid in de gemeente. Daarnaast verzoeken ze dringend met snelle oplossingen te komen.

 • Aftrap Drentse campagne fietsverlichting in Westerveld

  De dagen worden weer korter; we zijn weer vaker onderweg in het donker. Goed zichtbaar zijn in het verkeer is dan extra belangrijk, vooral voor de jeugd. Daarom voeren de Drentse gemeenten en provincie gezamenlijk de campagne fietsverlichting. In de gemeente Westerveld is de campagne op woensdag 26 oktober van 16.00 tot 17.30 uur gestart op het fietspad oude trambaan bij de Boschkampbrug in Havelte met wethouder Henk Doeven.

 • Realisatie kruising Vledder Noord / Van Royenlaan

  Vanaf 24 oktober 2022 starten in Vledder wegwerkzaamheden met als doel het nieuwbouwplan Vledder Noord aan te laten sluiten op het verkeersnetwerk. Op de kruising met de Van Royenlaan wordt een verkeersplateau geplaatst. Naast het verkeerstoegankelijk maken van Vledder Noord, heeft dit plateau een snelheid remmende functie. Ook wordt gedeeltelijk het fiets-/voetpad ‘Lange Wandenweg’ vernieuwd. Naar verwachting worden de werkzaamheden omstreeks 18 november 2022 afgerond.

 • Gemeente Westerveld publiceert digitale begroting

  De gemeente Westerveld heeft vandaag de begroting 2023 – 2026 gepubliceerd. Deze is digitaal en voor een ieder online te raadplegen via een speciaal portaal.

 • Gemeente Westerveld gaat energievisie ontwikkelen

  Het college van Burgemeester en Wethouders stelt in een startnotitie de gemeenteraad van Westerveld voor om samen met inwoners, energiecoöperaties en belangenorganisaties een energievisie ontwikkelen. Doel van deze energievisie is om voor 2030 de CO2-uitstoot te verminderen en uiteindelijk in 2050 energieneutraal te zijn. In de energievisie beschrijft de gemeente onder welke voorwaarden in Westerveld klein- en grootschalige zonne- en windenergie op land kan worden gerealiseerd. Om tot kaders en spelregels te komen voor onder meer landschappelijke inpassing van zonne- en windenergie op land, betrekt de gemeente inwoners, energiecoöperaties en belangenorganisaties in de vorm van een burgerplatform. In november behandelt de raad van Westerveld deze startnotitie.

 • IND hervat uitreiking verblijfsstickers

  De IND (Immigratie en Naturalisatie Dienst) heeft het uitreiken herstart van verblijfsstickers aan vluchtelingen uit Oekraïne. Na het online maken van een afspraak kunnen vluchtelingen weer langskomen bij een van de drie tijdelijke IND-locaties in Amsterdam (CEC-Amsterdam), Rotterdam (Ahoy) en Assen (opvangcentrum voor Oekraïners). Begin september is vanwege een tekort aan grondstoffen voor het echtheidskenmerk op de sticker besloten om het uitreiken tijdelijk te pauzeren.

 • Gemeente Westerveld verwijdert omgekeerde vlaggen uit openbare ruimte.

  Afgelopen zomer heeft de gemeente Westerveld ruimte gegeven aan en begrip getoond voor de boerenprotestacties waarbij omgekeerde vlaggen aan gemeentelijke eigendommen werden bevestigd.

 • Eerste editie van de Cultuurgids verschenen

  Met trots presenteert de gemeente Westerveld de eerste editie van de Cultuurgids. Een gids waarin meer dan 150 verenigingen, stichtingen, ateliers, musea en bibliotheken zijn verzameld en gebundeld.

 • Drenten kunnen subsidie voor isolatie aanvragen

  Drentse woningeigenaren met een inkomen rond het sociaal minimum kunnen op www.gewoonzodrenthe.nl/subsidie nagaan of ze in aanmerking komen voor subsidie voor isolatie. Wie de drie vragen op de website met ja kan beantwoorden, kan zich aanmelden voor subsidie voor spouwmuur- en/of bodemisolatie. Bij aanmelding dienen woningeigenaren een eigendomsbewijs van hun woning en het geregistreerd inkomen bij te voegen. De subsidie bedraagt maximaal € 2.500,- voor isolatiemaatregelen. Dit bedrag komt niet op rekening van de woningeigenaar zelf, maar gaat rechtstreeks naar het bedrijf dat de isolatiemaatregelen uitvoert. In de meeste woningen kan voor dit bedrag de gehele isolatiemaatregel uitgevoerd worden.

 • Samen aan de slag met droogte, hitte, neerslag en overstromingen

  De gemeenten Westerveld, De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe en Steenwijkerland, de provincies Drenthe en Overijssel en waterschap Drents Overijsselse Delta hebben hun samenwerking rond watervraagstukken formeel verlengd tot 2028.