Gemeente Westerveld gaat energievisie ontwikkelen

Het college van Burgemeester en Wethouders stelt in een startnotitie de gemeenteraad van Westerveld voor om samen met inwoners, energiecoöperaties en belangenorganisaties een energievisie ontwikkelen. Doel van deze energievisie is om voor 2030 de CO2-uitstoot te verminderen en uiteindelijk in 2050 energieneutraal te zijn. In de energievisie beschrijft de gemeente onder welke voorwaarden in Westerveld klein- en grootschalige zonne- en windenergie op land kan worden gerealiseerd. Om tot kaders en spelregels te komen voor onder meer landschappelijke inpassing van zonne- en windenergie op land, betrekt de gemeente inwoners, energiecoöperaties en belangenorganisaties in de vorm van een burgerplatform. In november behandelt de raad van Westerveld deze startnotitie.

Om voor 2030 de CO2-uitstoot te verminderen met 49 procent (ten opzichte van 1990) dient de gemeente Westerveld in totaal 75.000 MWh vermogen aan elektriciteit duurzaam op te wekken. De Westerveldse ambitie is om 47.000 MWh op te wekken met zonne-energie op daken en 28.000 MWh met zonne- en/of windenergie op land. Het uiteindelijke doel is om in 2050 volledig energieneutraal te zijn.

Burgerplatform

Om tot kaders en spelregels te komen voor de realisatie van klein- en grootschalige zonne- en windenergie op land organiseert de gemeente een burgerplatform. Aan dit platform nemen inwoners, energiecoöperaties en belangenorganisaties deel. De spelregels, uitgangspunten en kaders die mede vanuit het burgerplatform worden voorgesteld, staan centraal in de Energievisie Westerveld.

Duidelijkheid

Door kaders en spelregels vast te stellen voor projectparticipatie, landschappelijke inpassing van zonne- en windenergie op land en lokaal eigendom biedt de gemeente duidelijkheid aan inwoners. Met lokaal eigendom krijgen inwoners en lokale bedrijven in de omgeving de kans mee te investeren in en/of mede-eigenaar te worden van het energieproject. Initiatiefnemers van energieprojecten dienen hieraan te voldoen.

Vaststelling

Om tot de Energievisie Westerveld te komen, moet de gemeenteraad de startnotitie vaststellen. In november behandelt de raad van Westerveld deze startnotitie.

Streven is dat begin 2024 het college en de gemeenteraad de Energievisie Westerveld vaststellen. Na vaststelling kunnen initiatieven voor projecten voor zonne- en windenergie op land worden ingediend. Deze initiatieven worden tegen elkaar afgewogen en weloverwogen beslissingen kunnen worden gemaakt aan de hand van de kaders en spelregels in de energievisie.