Gemeente Westerveld verwijdert omgekeerde vlaggen uit openbare ruimte.

Afgelopen zomer heeft de gemeente Westerveld ruimte gegeven aan en begrip getoond voor de boerenprotestacties waarbij omgekeerde vlaggen aan gemeentelijke eigendommen werden bevestigd.

De gemeente heeft in september met verschillende actievoerders overleg gehad over het opruimen van de omgekeerde vlaggen die bijvoorbeeld aan lantaarnpalen of bomen hingen. Inmiddels is het merendeel van deze vlaggen al verwijderd. Vanaf 17 oktober aanstaande zal de gemeente de overige vlaggen die nog aan gemeentelijke eigendommen hangen verwijderen.