Realisatie kruising Vledder Noord / Van Royenlaan

Vanaf 24 oktober 2022 starten in Vledder wegwerkzaamheden met als doel het nieuwbouwplan Vledder Noord aan te laten sluiten op het verkeersnetwerk. Op de kruising met de Van Royenlaan wordt een verkeersplateau geplaatst. Naast het verkeerstoegankelijk maken van Vledder Noord, heeft dit plateau een snelheid remmende functie. Ook wordt gedeeltelijk het fiets-/voetpad ‘Lange Wandenweg’ vernieuwd. Naar verwachting worden de werkzaamheden omstreeks 18 november 2022 afgerond.

Omleidingsroute

Om deze werkzaamheden uit te voeren wordt tijdelijk een omleidingsroute ingesteld. Het gemotoriseerde verkeer wordt omgeleid via Boergrup, de Wilhelminalaan en de Vledderweg. De omleiding wordt duidelijk aangegeven met borden. Fietsers en voetgangers richting Vledderveen ervaren mogelijk lichte overlast, maar kunnen gebruik blijven maken van de ‘Lange Wandenweg’.