Start verkoop kavels microwoningen in Kalterbroeken te Diever

De komst van bijzondere huisjes in Diever is dichtbij! Op een prachtige locatie in de wijk Kalterbroeken te Diever gaat de gemeente Westerveld acht kavels uitgeven voor de bouw van microwoningen. Op de kavels mogen particulieren in eigen beheer een kleine woning bouwen met een maximale inhoud van 250 kubieke meter. Van 31 oktober 2022 tot en met 27 november 2022 kunnen belangstellenden zich inschrijven.

De zogenoemde microwoningen komen op een eigen kavel van elk 100 vierkante meter en mogen een maximale oppervlakte van 30 vierkante meter hebben. De microwoningen zijn bedoeld voor permanente bewoning en worden aangesloten op de riolering en elektra.

De grondprijs is opgebouwd uit een deel voor de kavels, een deel voor de overige grond, een deel voor de aanlegkosten van de infrastructuur en de gezamenlijke bergingen. Dit komt neer op een bedrag van € 32.000,- exclusief btw per kavel.

Inschrijven

Via de gemeentelijke website www.gemeentewesterveld.nl/microwoningen kunnen belangstellenden  zich van 31 oktober tot en met 27 november 2022 met DigiD inschrijven voor een kavel in het plan Microwonen Kalterbroeken. Meer informatie over de verkoop van de kavels voor de microwoningen is hier al te vinden.

Uitsluitend natuurlijke personen met als doel zelfbewoning kunnen zich inschrijven. Per persoon of per samenlevingsverband kan maximaal één inschrijfformulier worden ingediend voor één van de acht kavels. Inschrijvers die een gezamenlijke huishouding voeren, worden als één inschrijver gezien en kunnen zich niet ieder afzonderlijk inschrijven. Makelaars, projectontwikkelaars en/of andere rechtspersonen zijn van inschrijving uitgesloten.

Via een loting worden de kavels toegewezen aan de gegadigden.

Kaart 8 kavels microwoningen Kalterbroeken Diever

Contact

Voor vragen, opmerkingen of meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met het taakveld grondzaken van de gemeente. Dit kan via telefoonnummer 14 0521 of het emailadres info@gemeentewesterveld.nl o.v.v. bouwkavels Microwonen Kalterbroeken.