Westerveldse helden in Helden Galerij

Ook in de maand oktober hebben weer twee Westerveldse helden een Heldenspeld ontvangen! Jan Hessel Mulder en Inge Wiarda namen de heldenspelden in ontvangst voor hun bijzondere prestaties binnen de gemeenschap. Daarmee verkregen zij een plaatsje in de Helden Galerij!

Jan Hessel Mulder en Inge Wiarda

Jan Hessel Mulder is een echte multivrijwilliger: Parkeerwacht bij Shakespeare, de fietsvierdaagse, de wandelvierdaagse, de Heeren van Diever, vrijwilliger in de JT Seinenhof, en nog een veel meer.  De heer Mulder staat altijd voor iedereen klaar. Op maandagavond 17 oktober werd hij tjdens zijn wekelijkse quizavond in de JT Seinenhof verrast en ontving hij uit handen van wethouder Jacob Boonstra de speld en het bijgevoegde certificaat. Daarmee heeft hij een plaatsje gekregen in de Helden Galerij van Westerveld.  

Inge Wiarda is de kracht achter de Kledingbank Westerveld en Raad & Daad Werkelijk Westerveld. Dit is gratis hulp voor inwoners met verschillende hulpvragen voor invullen van formulieren, informatie, advies en schuldhulpverlening. Dankzij de onvermoeibare inzet van Inge en alle andere vrijwilligers betrokken bij de kledingbank worden er veel mensen geholpen in de gemeente Westerveld. Dit is zeker een speld waard! Mevrouw Wiarda ontving de speld op 10 oktober jl. Een foto is te zien op de Helden Galerij. 

Heldenspeld aanvragen

Het aanvragen van een Heldenspeld is laagdrempelig en kan het hele jaar door. Iedereen kan een heldenspeld aanvragen voor iemand anders, mits deze persoon in Westerveld woont. Op het platform ‘Westerveld voor elkaar’ is het aanvraagformulier te vinden. De aanvrager kan daarop aangeven wie de heldenspeld verdient en waarom deze persoon een held is.

Voorbeelden van heldendaden

Er zijn diverse voorbeelden te bedenken waarvoor je een iemand kunt aandragen die een Heldenspeld verdient. Bijvoorbeeld jongeren die een activiteit hebben georganiseerd voor anderen, een vrijwilliger die al jaren actief is bij de lokale muziekvereniging, een inwoner die een bijzondere prestatie heeft verricht of een mantelzorger die zich al jaren ontfermt over zijn buur.

Meer informatie over de Heldenspeld, het aanvraagformulier en voorbeelden zijn te vinden op Westerveldvoorelkaar.nl