Gemeenteraad akkoord met cofinanciering Experience Huis van Weldadigheid

De gemeenteraad van Westerveld heeft op 25 september 2018 besloten om maximaal tweehonderdduizend euro bij te dragen aan de Experience in het Huis van Weldadigheid.

Met het besluit van de gemeenteraad is de komst van de Experience in het Huis van Weldadigheid een feit. Door middel van cofinanciering van de Maatschappij van Weldadigheid, Provincie Drenthe, de gemeente Westerveld en vele anderen, kunnen bezoekers van Frederiksoord straks beleven hoe het leven in de koloniën er tweehonderd jaar geleden aan toe ging.

Bezoekerscentrum

De Maatschappij van Weldadigheid gaat begin 2019 het bezoekerscentrum ‘Huis van Weldadigheid’ openen. In dit bezoekerscentrum kunnen de bezoekers de historische en tegenwoordige betekenis van de Maatschappij van Weldadigheid beleven. Het bezoekerscentrum is één van de belangrijke ontwikkelingen in Frederiksoord en omgeving.
Het bezoekerscentrum draagt bij aan de recreatieve-toeristische positie van de gemeente Westerveld.