Gemeente zet nog steeds in op glasvezel

In de ontwikkeling van een glasvezelnetwerk in Westerveld is een verschil van inzicht ontstaan tussen de deelnemers/financiers. Westerveld op Glas (WOG) geeft aan dat zij door de moeizame samenwerking met de gemeente en RENDO geen heil ziet in een verder overleg. Een belangrijk punt hierin is een voorstel over een wijziging in het organisatiemodel, waarbij RENDO een nadrukkelijke rol krijgt. De gemeente wil het beeld dat door WOG geschetst wordt nuanceren.

Allereerst moeten we vaststellen dat het voorstel voor een andere invulling van het organisatiemodel door alle potentiële financiers (provincie, bank, RENDO en gemeente) is omarmd. Anders dan berichten van WOG doen vermoeden, is er tot op heden nog geen akkoord op de financiering door de provincie. Ook daar moeten zowel de businesscase als de organisatievorm nog getoetst worden. Daarbij kan het beeld ontstaan dat Westerveld de inwoners de zeggenschap zou ontnemen. Dat is niet aan de orde. Ook in het gewijzigde organisatiemodel houden de inwoners zeggenschap.

De gemeente heeft altijd het doel voor ogen gehad om snel internet aan te bieden zonder commerciële insteek. Daarom vindt het college van Westerveld het van groot belang dat ‘snel internet’ via een glasvezelnetwerk wordt aangelegd. Over de manier waarop is verschil van mening met één partij, te weten WOG.

Om een aantal redenen vindt het college van Westerveld samen met de andere financiers dat een alternatief organisatiemodel de voorkeur heeft.

  • Volgens de gemeente heeft de vergelijkbare aanpak in de gemeente de Wolden laten zien dat dit uitvoerbaar is;
  • De constructie van WOG met een privaat aandeelhouderschap draagt volgens de gezamenlijke financiers een kwetsbaarheid in zich, vooral op het gebied van continuïteit;
  • Er blijven vragen bij de businesscase, met grote financiële risico’s.

De gemeente en RENDO kijken inmiddels ook naar alternatieven om zo snel als mogelijk glasvezel aan te leggen. In de Kop van Overijssel werkt RENDO samen met CIF (infrastructuur). Het is een reële optie om op dezelfde wijze de gemeente Westerveld te verglazen.