Inloopuur over herontwikkeling Middenweg 14 en 15

Bij de gemeente Westerveld is een verzoek ingediend tot herontwikkeling van de percelen Middenweg 14 en 15 in Vledder. Het betreft camping ‘De Bosrand’ en de twee groepsaccommodaties ‘Olde Stee’ en ‘Vijverstee’ (Lange wandenweg).

Het verzoek houdt in, dat op het perceel van de camping  drie bouwkavels voor een vrijstaande woning komen te liggen en dat de bestaande dienstwoning van de camping  eveneens bestemd wordt als vrijstaande woning. De ‘Olde Stee’ en ‘De Vijverstee’ worden respectievelijk bestemd als woonboerderij en vrijstaande woning.

Inloopbijeenkomst

De eigenaar/initiatiefnemer heeft in overleg met de gemeente besloten op dinsdag 26 september 2017 van 19.30 tot 20.30 uur in sporthal de Spronk, Middenweg 13 in Vledder, een informatieve inloopavond voor belangstellenden te houden. Er wordt  een toelichting op het plan gegeven en medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om  informatie te geven over de planologische procedures die worden gevolgd.