Jongeren Ontmoetingsplaats in Diever officieel geopend

Op woensdagmiddag 20 september heeft wethouder Geertsma van Westerveld officieel de Jongeren Ontmoetingsplaats - de JOP - in Diever geopend.

Dit deed de wethouder samen met jongeren uit Diever door het plaatsen van een poster op de JOP waarop de afspraken staan die zijn gemaakt. Wethouder Geertsma: “Goed om te zien dat we gezamenlijk, jongeren, omwonenden en gemeente tot een prachtige ontmoetingsplek zijn gekomen. Een JOP waarin jongeren gezellig kunnen praten en bij elkaar kunnen zijn. En doordat we onderling goede en duidelijke afspraken hebben gemaakt, ga ik ervan uit dat we allemaal plezier beleven aan de JOP.”

De JOP in Diever staat aan de Westeres naast scholengemeenschap Stad en Esch.

Opening van de JOP in Diever op 20 september 2017

Wethouder Geertsma verricht de officiële openingshandeling voor de JOP in Diever