September 2019

 • Begroting 2020 naar de gemeenteraad

  Het college van B&W heeft de Programmabegroting 2020 naar de gemeenteraad verzonden.

 • Wegafsluiting Entingheweg in Dwingeloo

  Op dinsdag 15 oktober 2019 starten de herstelwerkzaamheden aan de riolering en het straatwerk van de Entingeheweg tussen kruising Bruges en kruising Brink.

 • Commissievergadering 8 oktober 2019

  De raadscommissie Fysiek Domein en Middelen vergadert op dinsdag 8 oktober om 20.00 uur in de raadzaal.

 • Vrijwilligers houden 126 kilometer wegberm schoon van zwerfafval

  Met het project ‘Schoon belonen’ daagt de gemeente Westerveld maatschappelijke organisaties en verenigingen uit een aantal kilometers openbare weg zwerfafvalvrij te houden en daarmee ‘de clubkas te spekken’.

 • Iedereen kan meedenken over de toekomst van Westerveld

  In de maanden september en oktober wil de gemeente Westerveld met zo veel mogelijk mensen spreken over de toekomst van de gemeente. Vóór de zomer is er met het eerste deel van de campagne ‘Westerveld Natuurlijk’ veel informatie opgehaald. Met bijna 1400 reacties zijn er verbeterpunten én kansen naar voren gekomen.

 • Succesvolle Open Monumentendagen Westerveld 2019

  De monumenten die afgelopen weekend de deuren openden tijdens de Open Monumentendag Westerveld hebben samen 3500 bezoekers ontvangen.

 • Tijdelijke afsluiting Oude Willemsweg

  Voor werkzaamheden binnen het project Herinrichting Oude Willem, is de Oude Willemsweg van 27 september 2019 tot en met 19 oktober 2019 afgesloten voor alle verkeer (einddatum is afhankelijk van het weer).

 • Geldprijs voor goede ideeën toegankelijkheid

  Het organiseren van een (sport- of cultuur)activiteit voor mensen die een beperking hebben of het vergroten van bewustwording onder inwoners en bedrijven. Dit zijn ideeën waar de gemeente Westerveld in het kader van inclusie naar op zoek is. Inclusie houdt in dat alle inwoners van de gemeente Westerveld mee kunnen doen in de samenleving.

 • Raadsvergadering 24 september

  De raad vergadert op dinsdag 24 september 2019 om 20.00 uur in de raadzaal.

 • Onderhoud bruggen

  Op maandag 16 september 2019 starten de onderhoudswerkzaamheden aan gemeentelijke bruggen. Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

 • Wegafsluiting Weverslaan in Dwingeloo

  Op maandag 16 september 2019 starten de rioleringswerkzaamheden aan de Weverslaan in Dwingeloo. De weg tussen de Valderseweg en W. Jaasmasingel is afgesloten. Doorgaand verkeer wordt omgeleid.