Iedereen kan meedenken over de toekomst van Westerveld

In de maanden september en oktober wil de gemeente Westerveld met zo veel mogelijk mensen spreken over de toekomst van de gemeente. Vóór de zomer is er met het eerste deel van de campagne ‘Westerveld Natuurlijk’ veel informatie opgehaald. Met bijna 1400 reacties zijn er verbeterpunten én kansen naar voren gekomen.

Een samenvatting van alle reacties uit het eerste deel van de campagne is te vinden op de website www.westerveldnatuurlijk.nl. Waardevolle informatie om het gesprek over de toekomst van Westerveld aan te gaan! Welke ideeën leven er in de Westerveldse samenleving om, samen met inwoners en ondernemers, de verbeterpunten aan te pakken en van de gezamenlijke trots de kansen te benutten? Dát is de vraag die centraal staat.

Dorpenavonden

Om met zo veel mogelijk inwoners te spreken organiseert de gemeente Westerveld vier dorpenavonden. Op de volgende data en locaties worden de avonden georganiseerd:

  • Maandag 30 september 2019, 19.30 - 22.00 uur, Ons Dorpshuis, Linthorst Homanstraat 14 te Wilhelminaoord;
  • Donderdag 3 oktober 2019, 19.30 uur - 22.00 uur,  Hotel-Restaurant Villa Nova, Dorpsstraat 38 te Zorgvlied;
  • Maandag 7 oktober 2019, 19.30 uur - 22.00 uur, Dorpshuis Stad & Esch, Westeres 7 te Diever;
  • Donderdag 10 oktober 2019, 19.30 uur - 22.00 uur,  Over Enthinghe, Enthingheweg 13 te Dwingeloo.

Iedereen is welkom tijdens de dorpenavonden. Aanmelden is niet nodig.

Omgevingsvisie en samenlevingsakkoorden

Met alle reacties die inbreng worden de samenlevingsakkoorden en de omgevingsvisie opgesteld. In de omgevingsvisie staan ambities voor thema’s als gezondheid, veiligheid, economie, duurzaamheid, natuur en landschap. In de samenlevingsakkoorden worden concrete actiepunten voor de komende jaren vastgelegd.

Scholierendag

Om ook jongeren te betrekken bij de toekomst van Westerveld werd er op dinsdag 24 september een scholierendag georganiseerd bij Stad en Esch in Diever. Tijdens deze dag werden de jongeren uitgedaagd om mee te denken over de toekomst van de gemeente Westerveld.

Leerlingen van Stad en Esch denken mee over de toekomst van Westerveld

Leerlingen van Stad en Esch denken mee over de toekomst van Westerveld