Raadsvergadering 24 september

De raad vergadert op dinsdag 24 september 2019 om 20.00 uur in de raadzaal.

De agenda van deze vergadering is:

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda en de vergaderorde
 3. Vaststellen besluitenlijst vergadering d.d. 2 juli, 9 juli en 27 augustus 2019 + toezeggingenlijst
 4. Ingekomen stukken
 5. Rondvraag
 6. Eindverslag informateur Prof.dr. M. Herweijer
 7. Voorstel tussenuitspraak Raad van State inzake bestemmingsplan Havelte, onderdeel afronding Meerkamp
 8. Voorstel vaststellen startnotitie Regionale Energiestrategie (RES) Drenthe 1.0
 9. Voorstel opstellen Integraal veiligheidsplan 2019-2022
 10. Voorstel vaststellen startnotitie duurzaamheid
 11. Voorstel vaststellen beleidskader kleinschalige hernieuwbare energiebronnen
 12. Voorstel vaststellen fractieverantwoording april - december 2018 en vaststellen fractiebudget 2019
 13. Sluiting

Toelichtingen

De vergadering is te volgen op de publieke tribune en webcast

De vergaderstukken kunt u downloaden via de vergaderkalender op iBabs Online

Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
achter site invullen: Westerveld
achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger