Vrijwilligers houden 126 kilometer wegberm schoon van zwerfafval

Met het project ‘Schoon belonen’ daagt de gemeente Westerveld maatschappelijke organisaties en verenigingen uit een aantal kilometers openbare weg zwerfafvalvrij te houden en daarmee ‘de clubkas te spekken’.

Voor het schoonhouden van elke drie kilometer wegberm krijgen de verenigingen een vergoeding van vijfhonderd euro op jaarbasis. Deze vergoeding moet besteed worden aan het verduurzamen van de eigen vereniging.

Resultaten 2018

In 2018 hebben tien verenigingen, negen kilometer wegberm schoongehouden. Hiermee werd ongeveer twintig procent van alle bermen –aan gemeentelijke wegen in Westerveld- schoongehouden. Na het succes in 2018 is het project in 2019 voortgezet.

Vervolg 2019

In 2019 hebben vijf nieuwe verenigingen zich gemeld, waarmee het totaal op vijftien komt. Samen houden ze 126 kilometer wegberm schoon in Westerveld; ongeveer dertig procent van alle wegbermen! Het verzamelde zwerfafval wordt gescheiden in PMD-afval en restafval. In 2019 zijn tot nu toe de volgende resultaten behaald:

 

Vereniging

 PMD-afval

 restafval

totaal

 

 

 

 

 

1.

Dwingeler Ommetjes

113,45 kg

0,00 kg

113,45 kg

2.

PB Vledderveen

16,05 kg

4,00 kg

20,05 kg

3.

Scouting Frederiksoord

16,20 kg

10,80 kg

27,00 kg

4.

Geeuwenbrug

17,25 kg

9,25 kg

26,50 kg

5.

MTB Havelte

15,05 kg

53,82 kg

68,87 kg

6.

Klootschietvereniging Vledder

12,25 kg

3,50 kg

15,75 kg

7.

Dorpsvereniging Wittelte

22,60 kg

7,75 kg

30,35 kg

8.

Voetbalvereniging Vledder

27,60 kg

11,60 kg

39,20 kg

9.

Darp, Busselte, Havelterberg

63,79 kg

63,65 kg

127,44 kg

10.

Brugeskerk

35,80 kg

32,50 kg

68,30 kg

11.

Scouting Diever

40,90 kg

54,95 kg

95,85 kg

12.

Schoner Nijensleek*

94,90 kg

75,80 kg

170,70 kg

13.

Voetbalclub Havelte**

0,00 kg

5,15 kg

5,15 kg

14.

Zwembad Havelte

15,05 kg

53,82 kg

68,87 kg

15.

Vogelwacht Uffelte

7,70 kg

4,50 kg

12,20 kg

Totaal 2019

498,59 kg

391,09 kg

889,68 kg

*   begonnen per 01-10-2018
** begonnen per 01-03-2019

Aanmelden

Verenigingen die nog niet aan de actie meedoen, kunnen zich aanmelden bij de gemeente. Hoe meer verenigingen zich inzetten, hoe meer schone bermen!