September 2020

 • Politieke avond Westerveld 6 oktober 2020

  De raad vergadert op dinsdag 6 oktober om 20.00 uur in de raadzaal.

 • Geef uw reactie op concept verkeers- en vervoerplan

  In de afgelopen anderhalf jaar is gewerkt aan een nieuw Gemeentelijke verkeers- en vervoerplan (GVVP) voor de gemeente Westerveld. Hierin wordt de visie van de gemeente op verkeer en vervoer voor de komende tien jaar beschreven. Ook bevat het GVVP accenten en opgaven voor de komende jaren om het verkeer in Westerveld veiliger, aantrekkelijker en duurzamer te maken.

 • Erepenning voor de heer Van der Veen

  Donderdag 24 september 2020 heeft de heer Roelof van der Veen uit Vledder de erepenning van Westerveld ontvangen. Hij kreeg de penning overhandigd door burgemeester Jager.

 • Westerveld presenteert Handboek Openbare Ruimte

  Bij het opnieuw inrichten van de openbare ruimte is het belangrijk om stil te staan bij de wens van aanwonenden en andere gebruikers. De gemeente Westerveld neemt de inbreng van gebruikers al jaren mee bij aanpassingen in de openbare ruimte. Met de komst van het Handboek Openbare Ruimte (HOR) krijgt de inwoner nóg meer invloed op zijn of haar leefomgeving. Het HOR maakt meedenken en meebeslissen gemakkelijker én transparanter.

 • Informatiebijeenkomst gaswinning Vinkega

  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert a.s. donderdag 24 september in Ons Dorpshuis te Wilhelminaoord een informatiebijeenkomst over het gewijzigde winningsplan Vinkega.

 • Sport- en preventieakkoord voor een gezond en sportief Westerveld is ondertekend

  Op zaterdag 19 september 2020 is het sport- en preventieakkoord ‘Een gezond en sportief Westerveld’ ondertekend. Dit vond plaats bij tennisvereniging Westrup in Dwingeloo.

 • Aftrap Oktobermaand Kindermaand

  Burgemeester Jager heeft op woensdag 16 september 2020 de officiële aftrap gegeven voor de negentiende editie van Oktober Kindermaand in Westerveld.

 • Politieke avond Westerveld 22 september 2020

  De raad vergadert op dinsdag 22 september om 20.00 uur in de raadzaal.

 • Wegafsluiting Linthorst Homanstraat Wilhelminaoord

  Maandag 21 september 2020 starten de onderhoudswerkzaamheden aan de Linthorst Homanstraat in Wilhelminaoord. De weg is bij de T-splitsing Linthorst Homanstraat – Koningin Wilhelminalaan afgesloten.

 • Geen Open Monumentendag en Nationale Archeologiedagen in Westerveld

  In de gemeente Westerveld worden dit jaar tijdens de Nationale- en Europese Open Monumentendagen geen monumenten opengesteld voor het publiek.

 • Gemotiveerde deelnemers leerwerktraject gaan aan het werk in de techniek

  Gemeente Westerveld heeft in samenwerking met Stichting Veuruut, Wij Techniek en plaatselijke installatiebedrijven geïnvesteerd in een leerwerktraject op het gebied van techniek. Het doel van dit initiatief is om gemotiveerde mensen op te leiden binnen de technische installatietechniek. Om vervolgens aan de slag te gaan binnen de lokale arbeidsmarkt.

 • Drentse woningeigenaren ontvangen waardebon voor energiebesparende producten

  De komende weken valt er bij iedere Drentse woningeigenaar een bijzondere brief op de mat, met daarin een waardebon van € 50,-. Dus ook in de gemeente Westerveld!

 • Regeling tegemoetkoming zorgkosten

  Als inwoner van de gemeente Westerveld kunt u een tegemoetkoming in de zorgkosten aanvragen over 2019. De tegemoetkoming zorgkosten in Westerveld bestaat uit twee tegemoetkomingen, die u kunt aanvragen als u voldoet aan de voorwaarden. U kunt in aanmerking komen voor één of voor allebei de tegemoetkomingen.