Geef uw reactie op concept verkeers- en vervoerplan

In de afgelopen anderhalf jaar is gewerkt aan een nieuw Gemeentelijke verkeers- en vervoerplan (GVVP) voor de gemeente Westerveld. Hierin wordt de visie van de gemeente op verkeer en vervoer voor de komende tien jaar beschreven. Ook bevat het GVVP accenten en opgaven voor de komende jaren om het verkeer in Westerveld veiliger, aantrekkelijker en duurzamer te maken.

Bij het opstellen van het concept GVVP is input van Dorpsbelangenverenigingen, inwoners, natuurorganisaties, VVN, Fietsersbond en andere belanghebbenden opgehaald en verwerkt.

Op dit moment is het concept GVVP gereed. Deze is vanaf nu in te zien op onze website.

U kunt uw reactie op het stuk geven en deze mailen naar de gemeente via info@gemeentewesterveld.nl o.v.v. ‘concept GVVP’.

In een reactienota wordt vervolgens aangegeven wat er met uw inbreng is gebeurd. Deze reactienota wordt meegestuurd met het GVVP wat uiteindelijk door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

U kunt tot uiterlijk 11 oktober 2020 reageren.