Politieke avond Westerveld 22 september 2020

De raad vergadert op dinsdag 22 september om 20.00 uur in de raadzaal.

De agenda van de vergadering is als volgt:

  1. Informatieronde: Leerstoel;
  2. Informatieronde: Regiodeal Regio Zwolle met project ‘Circulair produceren en consumeren’;
  3. Informatieronde: Uitvoering samenlevingsagenda’s;
  4. Informatieronde: Hart voor Frederiksoord;
  5. Informatieronde: Cultuurcoach;
  6. Debatronde: Voorstel Grondexploitatie Woningbouwlocatie Vledder-Noord, fase 1B;
  7. Debatronde: Voorstel Grondexploitatie Moersberger Erven;
  8. Debatronde: Voorstel Vaststelling bestemmingsplan Partiële herziening bedrijventerrein Moersberger Erven;
  9. Debatronde: Voorstel Herbenoeming leden Raad van Toezicht Stichting Talent;
  10. Rondvraag.

De avond volgen

In verband met de coronacrisis is de Politieke avond Westerveld alleen online te volgen via webcast

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op iBabs Online

Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger