Regeling tegemoetkoming zorgkosten

Als inwoner van de gemeente Westerveld kunt u een tegemoetkoming in de zorgkosten aanvragen over 2019. De tegemoetkoming zorgkosten in Westerveld bestaat uit twee tegemoetkomingen, die u kunt aanvragen als u voldoet aan de voorwaarden. U kunt in aanmerking komen voor één of voor allebei de tegemoetkomingen.

Eerste tegemoetkoming 

U komt in aanmerking voor de eerste tegemoetkoming van € 100,- wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U staat in 2019 ingeschreven als inwoner van de gemeente Westerveld en u bent 18 jaar of ouder;
  • Uw gezinsinkomen is niet hoger dan 120% van het wettelijk minimumloon;
  • U heeft in 2019 het volledig eigen risico van de zorgverzekering gebruikt.

Tweede tegemoetkoming

U kunt de tegemoetkoming van € 200,- ontvangen, bovenop de tegemoetkoming van € 100,- als u een chronische ziekte of handicap heeft en voldoet aan één of meer van onderstaande voorwaarden:

  • U heeft een aandoening zonder uitzicht op volledig herstel;
  • U heeft een ziekte die minstens 9 maanden behandeld moet worden;
  • U doet minimaal 9 maanden een beroep op hulp of ondersteuning.

Inwoners jonger dan 18 jaar

Bent u jonger dan 18 jaar en heeft u een gezinsinkomen tot 120% van het wettelijk minimumloon, een chronische ziekte en/of beperking, dan komt u alleen in aanmerking voor de tweede tegemoetkoming van € 200,-. U komt niet in aanmerking voor de eerste tegemoetkoming van € 100,- omdat u geen eigen risico voor uw zorgverzekering betaalt.

Bewijsstukken

Bij uw aanvraag moet u bewijsstukken aanleveren over uw inkomen en het gebruik van het eigen risico.

Aanvragen

U kunt de tegemoetkoming zorgkosten voor uzelf, uw partner of uw kind aanvragen. U kunt de aanvraag digitaal indienen of u kunt een aanvraagformulier ophalen bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Diever. U kunt het aanvraagformulier vanaf 8 juli 2020 tot uiterlijk 1 oktober 2020 inleveren bij de publieksbalie, per post of per e-mail via info@gemeentewesterveld.nl.

Let op: voor een bezoek aan het gemeentehuis moet u een afspraak maken in verband met de coronamaatregelen.