Sport- en preventieakkoord voor een gezond en sportief Westerveld is ondertekend

Op zaterdag 19 september 2020 is het sport- en preventieakkoord ‘Een gezond en sportief Westerveld’ ondertekend. Dit vond plaats bij tennisvereniging Westrup in Dwingeloo.

Gemeente Westerveld is aan de slag gegaan met een lokale variant van het Nationaal sportakkoord en van het Nationaal preventieakkoord. In het sport- en preventieakkoord hebben inwoners, lokale sport- en beweegaanbieders, zorg-, welzijns-, en onderwijsinstellingen, ondernemers en de gemeente afspraken gemaakt. Afspraken over hoe we via sport en bewegen in Westerveld nog gezondere en vitalere inwoners krijgen.

Vertegenwoordigers van de verschillende partijen waren aanwezig bij de ondertekening van het sport – en preventieakkoord ‘Een gezond en sportief Westerveld’. Eén voor één werden zij uitgenodigd om hun handtekening te zetten op het bord.
Wethouder Doeven lichtte toe: “Het nut en de noodzaak is dat wij een gezondere toekomst tegemoet gaan. Dat vind ik uiteindelijk het meest belangrijk. Sport is daar een onderdeel van. Door sporten wordt je gelukkiger, je voelt je gelukkiger. En als je gelukkiger bent én gezond, dan is dat echt een meerwaarde. En door verbinding en samenhang met deze partijen denk ik dat het voor Westerveld fantastisch is dat we dit voor mekaar krijgen.”

In het lokale sport- en preventieakkoord (PDF - 2 MB) wordt ingezet op de volgende ambities:

  • Sport, bewegen en preventie voor een gezond Westerveld;
  • Duurzame infrastructuur voor sport en bewegen;
  • Vitale sport- en beweegaanbieders;
  • Westerveld op de kaart zetten.

Deze ambities zijn in het akkoord vertaald naar de gewenste doelen en resultaten.

Ondertekening Sport- en Preventieakkoord
Ondertekening sport- en preventieakkoord.