Westerveld presenteert Handboek Openbare Ruimte

Bij het opnieuw inrichten van de openbare ruimte is het belangrijk om stil te staan bij de wens van aanwonenden en andere gebruikers. De gemeente Westerveld neemt de inbreng van gebruikers al jaren mee bij aanpassingen in de openbare ruimte. Met de komst van het Handboek Openbare Ruimte (HOR) krijgt de inwoner nóg meer invloed op zijn of haar leefomgeving. Het HOR maakt meedenken en meebeslissen gemakkelijker én transparanter.

Het Handboek Openbare Ruimte (PDF - 33 MB) is voor iedereen die meedenkt, ontwerpt en werkt aan de openbare ruimte in de gemeente Westerveld; van inwoner tot initiatiefnemer, van adviseur tot projectontwikkelaar. Het voorziet in een behoefte wanneer inwoners en ondernemers meedenken (en vaak mee beslissen) over de openbare ruimte. Het geeft handvaten om mee te denken over de inrichting van de openbare ruimte, met  behoud van de technische kwaliteitseisen en verantwoordelijkheden van de gemeente.

“Ik zie dit echt als een bijdrage in de participatie waarbij het nu duidelijk is waar over mee beslist kan worden onder welke voorwaarden. Nu ligt vast wat de grenzen en mogelijkheden zijn. Dit is een verrijking voor het participatieproces!” Aldus wethouder Doeven.

Transparant

Met het handboek is er optimale afstemming tussen alle betrokkenen mogelijk. Daarmee streven we naar een aantrekkelijke, beheersbare, toekomstbestendige en daarmee duurzame openbare ruimte. Voorin het boek heeft men de mogelijkheid om, afhankelijk van het type gebied, zelf keuzes te maken hoe de openbare ruimte er uit moet zien. Achter in het boek is, voor geïnteresseerden en bijvoorbeeld aannemers, de technische onderbouwing weergegeven. Op die manier wordt er transparant samengewerkt. Iedereen heeft de mogelijkheid om technische (on)mogelijkheden van keuzes in te zien.

Het Handboek is tot stand gekomen in samenwerking met Jorrit Noordhuizen van architectenbureau NOHNIK: “Het HOR laat een mooie balans zien tussen duidelijke uitgangspunten en een breed palet aan keuzemogelijkheden voor de inrichting van de openbare ruimte. Daarmee is het een zeer bruikbaar en waardevol document voor iedereen die aan de openbare ruimte werkt.”