Meer te besteden door De VoorzieningenWijzer

Gemeente Westerveld is gestart met de inzet van De VoorzieningenWijzer om de financiële positie van haar inwoners te versterken. In samenwerking met Welzijn MensenWerk wordt een gratis adviesgesprek aangeboden met een hiervoor opgeleide, onafhankelijk adviseur. De adviseur brengt in kaart voor welke regelingen en toeslagen de inwoner in aanmerking komt. Ook wordt gekeken of de zorgverzekering passend is en of een voordeliger energiecontract mogelijk is.

Wethouder De Haas licht toe: “Met De VoorzieningenWijzer willen we inwoners bereiken die inkomsten mislopen omdat zij niet weten op welke toeslagen en regelingen zij recht hebben. We richten ons op inwoners met een zwakke financiële positie of schulden, die in het woud van regelingen door de bomen het bos niet meer zien. Door toeslagen en regelingen beter te benutten en te besparen op vaste lasten kunnen zij hun inkomen verruimen en schulden voorkomen. Zo blijft er, na het betalen van de vaste lasten, geld over voor andere dingen.”

Resultaat aanpak

Gemiddeld heeft een deelnemer € 500,- meer te besteden per jaar, door toeslagen en financiële steunregelingen beter te benutten en een passende zorgverzekering en energieleverancier te kiezen. Kijk wat u kunt besparen op www.datgeldtvoormij.nl/westerveld

Over De VoorzieningenWijzer en Dat geldt voor mij

De VoorzieningenWijzer is op 2 juni 2020 officieel door SchuldenlabNL opgenomen als een lokaal beproefd en effectief instrument om te zorgen dat mensen daadwerkelijk een beroep doen op voorzieningen waar ze recht op hebben. Zie voor meer informatie www.devoorzieningenwijzer.nl of www.datgeldtvoormij.nl