Politieke avond Westerveld 21 september 2021

Op dinsdag 21 september 2021 om 20.00 uur vindt er een besluitvormende Politieke avond Westerveld plaats. De vergadering vindt fysiek in de raadzaal plaats met inachtneming van de coronamaatregelen.

De agenda van de vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda en vergaderorde
 3. Besluitenlijsten en toezeggingenlijst
  Hamerstukken
 4. Raadsvoorstel wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe
 5. Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Lokweg 5
 6. Raadsvoorstel benoeming en herbenoeming leden RvT van stichting Talent
 7. Raadsvoorstel Geheimhouding rapport 'Toelichting Grondexploitatie Woningbouw Vledderveen'
 8. Raadsvoorstel Geheimhouding rapport 'Grondexploitatie Aldi-locatie Dwingeloo'
  Bespreekstukken
 9. Bestemmingsplan Buitengebied
 10. Raadsvoorstel aanpassen verordening starterslening
 11. Raadsvoorstel inzage in bomenbeleid 2012 en APV voor vaststelling startnotitie nieuw bomenbeleid
 12. Raadsvoorstel ontwerpbegroting 2022 RUD
 13. Raadsvoorstel startnotitie beleid speelautomatenhallen
 14. Motie vreemd aan de orde van de dag - CDA en VVD - Jacobskruiskruid en maaibeleid
 15. Sluiting
 16. Vragenkwartier

De avond volgen

In verband met het coronavirus geldt er een maximum aantal bezoekers die op de publieke tribune toegelaten kan worden. Aanmelden is daarom noodzakelijk. Meld u vóór maandag 20 september 16.00 uur aan per e-mail via griffie@gemeentewesterveld.nl.

De vergadering is ook live te volgen via webcast

Inspreken

Inspreken over een onderwerp tijdens een besluitvormende Politieke avond Westerveld is mogelijk, wanneer dit niet tot de mogelijkheden behoorde, tijdens een voorbereidende Politieke avond Westerveld. Dit geldt ook voor niet-geagendeerde onderwerpen tijdens een voorbereidende Politieke avond Westerveld. Inspreken kan bij agendapunten die cursief zijn weergegeven.

Voor insprekers geldt een spreektijd van maximaal vijf minuten. Sprekers richten zich tot de voorzitter, waarna raads- en burgerleden de mogelijkheid krijgen om vragen ter verduidelijking aan de inspreker te stellen. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht, meld dit vóór 16.00 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering aan de griffie via griffie@gemeentewesterveld.nl of via tel. 14 0521. Na aanmelding neemt de griffie contact met u op over o.a. het tijdstip van inspreken en de spelregels rond inspraak.

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op westerveld.bestuurlijkeinformatie.nl.

Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger