September 2022

  • ’t Olde Schoelplein Diever krijgt nieuwe bestemming

    Voor de locatie van het voormalige Dingspilhuus in Diever is in samenspraak met de omgeving en deskundigen een nieuwe invulling bedacht: een park in de sfeer van Shakespeare en zes levensloopbestendige huurwoningen. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vastgesteld en aan de gemeenteraad verzonden.