September 2022

 • Bevestiging voornemen tot sluiten koopovereenkomst ’t Olde Schoelplein Diever

  Zoals reeds via de regionale media kenbaar is gemaakt, is de gemeente voornemens om met Stichting Actium een koopovereenkomst, later gevolgd door levering, aan te gaan met het oog op de herontwikkeling van het terrein ’t Olde Schoelplein in Diever (Dingspilhuuslocatie).

 • Wegafsluiting Boergrup

  Op maandag 3 oktober 2022 wordt er bermverharding aangebracht langs de Boergrup in Wilhelminaoord. Vanaf de kruising Hooiweg tot en met de kruising Kon. Wilhelminalaan is de Boergrup afgesloten voor doorgaand rijverkeer uitgezonderd (brom) fietsverkeer.

 • Het is mooi fietsen in Westerveld! Wat vindt u?

  Tot 17 oktober 2022 kunt u uw stem laten horen over fietsen in de gemeente Westerveld. Ook gaan we in gesprek met onder meer grondeigenaren en belangenorganisaties over de fietspaden en het onderhoud ervan.

 • Uitnodiging: Tijd voor ontmoeting!

  In de week tegen eenzaamheid presenteren wethouders Henk Doeven en Jacob Boonstra op donderdag 29 september in Dwingeloo een 'ontmoetingsbankje' en de cultuurgids, met tal van mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.

 • RCN Vakantiepark De Noordster stelt chalets beschikbaar voor tijdelijke opvang asielzoekers

  Om de druk op het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel te verlichten, zijn er dringend extra opvanglocaties nodig. In samenwerking met RCN Vakantiepark De Noordster kan gemeente Westerveld tegemoet komen aan de noodoproep die eerder aan gemeenten werd gedaan. Het vakantiepark stelt voor de periode van 3 oktober tot 1 december 2022 elf chalet woningen beschikbaar voor de opvang van asielzoekers. Dit houdt in dat gedurende deze periode er tot maximaal 40 asielzoekers opgevangen kunnen worden op deze locatie, afhankelijk van de gezinssamenstelling.

 • ’t Olde Schoelplein Diever krijgt nieuwe bestemming

  Voor de locatie van het voormalige Dingspilhuus in Diever is in samenspraak met de omgeving en deskundigen een nieuwe invulling bedacht: een park in de sfeer van Shakespeare en zes levensloopbestendige huurwoningen. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vastgesteld en aan de gemeenteraad verzonden.

 • Gemeente Westerveld legt concept Transitievisie Warmte ter inzage

  Gemeente Westerveld legt het concept van de Transitievisie Warmte ter inzage. Met de Transitievisie Warmte geeft Westerveld de mogelijkheden aan, die er zijn om in 2050 aardgasvrij te wonen en werken. Een ieder kan tussen 19 tot 30 september 2022 de visie inzien en reageren.

 • Stookverbod gemeente Westerveld opgeheven

  Na een lange periode van droogte is er weer neerslag gevallen. Daarom heeft de gemeente Westerveld besloten het stookverbod per direct in te trekken.

 • Burgemeester Jager bezoekt OBS De Singelier

  De burgemeesters in Drenthe en Groningen geven het startsein voor Oktober Kindermaand door in de eigen gemeente een school te bezoeken en een ludiek zit-sta spel te spelen met het doel kinderen te interesseren voor kunst, cultuur en natuur. Burgemeester Jager bezocht op woensdag 14 september OBS De Singelier in Diever.

 • Politieke avond Westerveld 27 september 2022

  Op dinsdag 27 september om 20:00 uur vindt er een besluitvormende Politieke avond Westerveld plaats.

 • Drentse gemeenten en provincie in gesprek over verwijderen omgekeerde vlaggen aan publieke eigendommen

  Deze zomer hebben de Drentse gemeenten en de provincie ruimte gegeven aan en begrip getoond voor de boerenprotestacties waarbij omgekeerde vlaggen aan publieke eigendommen werden bevestigd. Na overleg hebben de gemeenten en provincie geconstateerd dat de overheden, allemaal op eigen wijze, in overleg zijn, of in overleg gaan met groepen van actievoerders over het opruimen van de vlaggen. In de komende weken zullen deze gesprekken voortgezet worden. Gemeenten vragen actievoerders, in eerste instantie, om de vlaggen en/of andere obstakels zelf weg te halen.

 • Tijdelijke opvang 50 asielzoekers in de gemeente Westerveld

  Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zit overvol. Om schrijnende situaties verder te voorkomen, zijn er dringend extra opvanglocaties nodig. Er is daarom een oproep voor noodopvang gedaan aan alle gemeenten in Nederland. De gemeente Westerveld geeft, samen met de andere Drentse gemeenten, aan deze oproep gehoor.

 • Wandel 20 september mee door prachtig beekdal Vledder Aa

  Tussen de esdorpen Vledder, Wapse en Doldersum ligt het beekdal Vledder Aa. Prolander richt in opdracht van het Rijk de natuur van dit beekdal tussen de Doldersummerweg en de Ten Darperweg opnieuw in. Samen met bewoners, gebiedspartners en andere belanghebbenden worden volop plannen gemaakt. Er is gebiedskennis uitgewisseld, onderzoek gedaan en er zijn allerlei ideeën opgehaald voor de inrichting. Met deze input is een eerste schets voor het toekomstige gebied gemaakt. Op basis van deze schets is Prolander de plannen verder aan het uitwerken.

 • Hét compliment van Drenthe

  Welke Drentse vrijwilligersorganisatie verdient Hét compliment van Drenthe?

 • Tijdelijk geen verblijfsstickers beschikbaar

  Vanaf maandag 5 september kunnen Oekraïense vluchtelingen tijdelijk geen verblijfssticker ophalen bij de IND. Dit komt doordat de verblijfsstickers op zijn. De IND (Immigratie en Naturalisatie Dienst) verwacht dat er vanaf half oktober weer stickers beschikbaar zijn. Heeft een Oekraïense vluchteling op dit moment nog geen sticker, dan heeft dit geen gevolgen voor zijn of haar verblijf, de opvang of mogelijkheden om te werken in Nederland.