Gemeente Westerveld legt concept Transitievisie Warmte ter inzage

Gemeente Westerveld legt het concept van de Transitievisie Warmte ter inzage. Met de Transitievisie Warmte geeft Westerveld de mogelijkheden aan, die er zijn om in 2050 aardgasvrij te wonen en werken. Een ieder kan tussen 19 tot 30 september 2022 de visie inzien en reageren.

We gebruiken aardgas om onze huizen te verwarmen en om mee te koken. De komende dertig jaar gaan we samen aan de slag om de stap te maken naar aardgasvrij wonen en werken in Westerveld. We werken aan de afspraken in het Klimaatakkoord om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken en het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen.

Alle Nederlandse gemeenten, dus ook de gemeente Westerveld, deden onderzoek naar haalbare en betaalbare mogelijkheden voor aardgasvrij wonen, werken en leven. Om woningen en andere gebouwen aardgasvrij te maken, heeft de gemeente een plan opgesteld. Dit plan heet de Transitievisie Warmte en het concept daarvan is nu klaar.

We willen iedereen de kans geven om het concept van de Transitievisie Warmte door te lezen en erop te reageren. Van 19 tot 30 september 2022 ligt het concept Transitievisie Warmte ter inzage in het gemeentehuis. Als mensen het concept willen inzien in het gemeentehuis, dan dient een afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.