Wandel 20 september mee door prachtig beekdal Vledder Aa

Tussen de esdorpen Vledder, Wapse en Doldersum ligt het beekdal Vledder Aa. Prolander richt in opdracht van het Rijk de natuur van dit beekdal tussen de Doldersummerweg en de Ten Darperweg opnieuw in. Samen met bewoners, gebiedspartners en andere belanghebbenden worden volop plannen gemaakt. Er is gebiedskennis uitgewisseld, onderzoek gedaan en er zijn allerlei ideeën opgehaald voor de inrichting. Met deze input is een eerste schets voor het toekomstige gebied gemaakt. Op basis van deze schets is Prolander de plannen verder aan het uitwerken.

Op dinsdag 20 september aanstaande praat Prolander u graag bij over de laatste ontwikkelingen tijdens een informatieve wandeling. Om 17.00 uur, 17.30 uur en 18.00 uur start een wandeling van circa drie kilometer door het plangebied. Op verschillende punten staan gebiedspartners die vanuit hun expertise graag met u in gesprek gaan.

Aanmelden

Meld u aan via deze link: https://bit.ly/3bW0LsQ of stuur een e-mail naar zuidwestdrenthe@prolander.nl en geef aan op welke tijd u wilt starten. Aanmelden kan tot uiterlijk 19 september 2022. Na aanmelding krijgt u meer informatie over het start- en eindpunt.

Achtergrondinformatie Vledder Aa

Prolander heeft van de provincie Drenthe de opdracht gekregen om samen met het waterschap Drents Overijsselse Delta, Staatsbosbeheer, gemeente Westerveld, grondeigenaren en bewoners de planvorming voor het gebied uit te denken. Het plangebied maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland en vormt een deel van de verbinding tussen de natuurgebieden Drents-Friese Wold in het noorden en Weerribben en Wieden in het zuiden.

Meer informatie

Meer informatie over dit project en de wandeling vindt u op de website van Drents Friese Wold. .

Beekdal Vledder Aa

foto: Beekdal Vledder Aa