December 2022

 • Acht circulaire projecten in tweede Expeditie Circulair Westerveld

  In een open oproep daagde Collectief Circulair Westerveld voor de tweede keer inwoners en ondernemers met circulaire ambities uit mee te doen aan de Expeditie Circulair Westerveld. Uit de inzendingen selecteerde een deskundige vakjury vier projecten. Zij mogen rekenen op tijd, kennis en ruimte om hun netwerk te vergroten en hulp om hun circulaire ambities versneld te ontwikkelen. Vier projecten die meededen aan de eerste Expeditie stromen door. Expeditie Circulair Westerveld 2023 bestaat daarmee uit acht projecten.

 • Inspectie bruggen gemeente Westerveld

  In het kader van onderhoud zijn de betonbruggen in de gemeente Westerveld geïnspecteerd. Uit deze inspectie kwam naar voren dat een aantal bruggen niet voldoet aan de wettelijke eisen. Om de veiligheid te waarborgen, gelden voor deze bruggen de volgende maatregelen:

 • Wijziging leeftijdsgrens kostendelersnorm

  Vanaf 1 januari 2023 is er een wetswijziging in de kostendelersnorm. Uitkeringsgerechtigden binnen de Participatiewet, IOAW, IOAZ en het Bbz die hun woning delen met een medebewoner van 27 jaar en ouder (dit was 21 jaar en ouder), ontvangen een uitkering volgens de kostendelersnorm. Dit betekent dat hoe meer medebewoners er zijn om de woonkosten te delen, des te lager de uitkering. Huishoudens die dit betreft, ontvangen persoonlijk bericht.

 • Drenthe bouwt 13.000 woningen met de woondeals

  In Drenthe werken alle gemeenten, woningcorporaties en de provincie Drenthe samen, zodat er minimaal 13.000 woningen gebouwd kunnen worden. Om de woningproductie tot en met 2030 te versnellen hebben de gemeenten en de provincie samen met minister De Jonge voor Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening twee regionale woondeals ondertekend in Emmen.

 • Gemeenten zetten in op behoud lokale culturele vrijetijdsaanbod

  Op 8 november 2022 heeft Scala de deelnemende gemeenten laten weten dat ze haar activiteiten in het culturele vrijetijdsaanbod per 1 juli 2023 beëindigt. De gemeenten Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Westerveld en Steenwijkerland zetten in op behoud van het lokale culturele vrijetijdsaanbod. De gemeenten onderzoeken begin 2023 hoe het culturele vrijetijdsaanbod, dat op dit moment door de stichting Scala wordt uitgevoerd, op een faire, marktconforme en kwalitatief goede wijze georganiseerd kan worden. Tijdens dit onderzoek blijft Scala aan haar cursisten lesgeven. Dit is de uitkomst van het overleg tussen de betrokken gemeenten en Scala.

 • Raad Westerveld geeft akkoord voor toekomstbestendig sportpark in Havelte

  Dinsdag 20 december 2022 heeft de raad van gemeente Westerveld ingestemd om een nieuwe duurzame sportaccommodatie te realiseren in Havelte. Hiervoor stelt de raad bijna € 3 miljoen beschikbaar. Het project voor een toekomstbestendige sportaccommodatie is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking met verenigingen uit Havelte. Het project bestaat uit twee fasen, waarvan fase één nu akkoord is bevonden door de raad.

 • Minister reageert op brief over de wolven in Westerveld

  Op 25 oktober jl. stuurde het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld een brief aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In deze brief uitte het college haar zorgen over de aanwezigheid van de wolven en de gevolgen die dit heeft voor de leefbaarheid in de gemeente. Onlangs ontving het college van de minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal-Zeggelink, een reactie op deze brief.

 • Camping Torentjeshoek ontvangt subsidie voor maximale natuurbeleving

  Donderdag 15 december 2022 ontvingen Jurgen Weenink en Diane van Leeuwen als tiende park in Drenthe een subsidie uit het REX-programma van Vitale Vakantieparken Drenthe. Met de subsidie van € 100.000,- gaan zij hun camping verder optimaliseren en verduurzamen. Wethouder Boonstra van gemeente Westerveld en voorzitter De heer van de Boer van de Stuurgroep Vitale Vakantieparken kwamen de subsidie symbolisch overhandigen met een grote cheque.

 • Gemeente Westerveld ondertekent convenant met Stichting Urgente Noden (SUN) Groningen en Drenthe

  Op donderdag 15 december 2022 ondertekende wethouder Boonstra namens gemeente Westerveld een convenant waarmee de gemeente deel gaat nemen aan de Stichting Urgente Noden (SUN) Groningen en Drenthe. Hiermee komen er voor inwoners die in dringende financiële nood verkeren, extra mogelijkheden voor ondersteuning.

 • Webinar: uw woning aardgasvrij verwarmen 20 december

  Op 20 december om 20.00 uur organiseert het Drents energieloket een webinar over het aardgasvrij verwarmen van uw woning.

 • Burgemeester en wethouder nemen 'het DNA van Oranjeborg' in ontvangst

  Burgemeester Jager en wethouder Boonstra ontvingen vrijdag 9 december het boek 'Het DNA van Oranjeborg' uit handen van directeur van Oranjeborg Henk Stokvis. Het boek, geschreven door Flip Vellinga en ondersteund door foto’s van Paul Bink, werd in november uitgegeven, aan de vooravond van het 15-jarig bestaan van de organisatie in 2023.

 • Gemeente Westerveld verlengt noodopvang asielzoekers bij RCN De Noordster

  Sinds oktober huisvest vakantiepark RCN De Noordster 40 asielzoekers. In eerste instantie zou het gaan om een tijdelijke opvang van 2 maanden. Deze opvang is nu verlengt tot eind januari 2023.

 • Unieke samenwerking zorgt voor brandveiliger Frederiksoord

  Hoe kunnen we samen het gebied van de Maatschappij van Weldadigheid brandveiliger maken en zo een gebied van enorme cultuurhistorische waarde beschermen? Het is een vraag waar de Maatschappij van Weldadigheid, Univé, Veiligheidsregio Drenthe, Defensie en de gemeente Westerveld zich het afgelopen jaar over bogen. Met als bijzonder slotakkoord het slaan van een brandput, midden in Frederiksoord.

 • Inzamelkalender ROVA 2023

  De inzamelkalender 2023 van ROVA is bekend en vanaf nu te downloaden op de website van ROVA: www.inzamelkalender.rova.nl Op de inzamelkalender van ROVA ziet u snel en eenvoudig wanneer wij uw containers geleegd worden in 2023.

 • Labelterrein Dwingeloo bestaat 75 jaar!

  En dat moet gevierd worden. Het kampeerterrein voor scouts wordt beheert door de scouting uit Dwingeloo. Zij zochten naar een mooie manier om de plaatselijke ondernemers en de gemeente Westerveld te bedanken voor hun hulp in al die jaren.

 • Leerlingen KC De Vuursteen maken bijenparadijs

  Gedeputeerde Henk Jumelet (provincie Drenthe), wethouder Henk Doeven (gemeente Westerveld), Erik de Gruijter (Landschapsbeheer Drenthe) en Mathijs ter Bork (IVN Natuureducatie) openden afgelopen woensdagochtend, 30 november, het vergroeningsdeel van het project Bijles bij Kindcentrum De Vuursteen in Wapserveen.