Acht circulaire projecten in tweede Expeditie Circulair Westerveld

In een open oproep daagde Collectief Circulair Westerveld voor de tweede keer inwoners en ondernemers met circulaire ambities uit mee te doen aan de Expeditie Circulair Westerveld. Uit de inzendingen selecteerde een deskundige vakjury vier projecten. Zij mogen rekenen op tijd, kennis en ruimte om hun netwerk te vergroten en hulp om hun circulaire ambities versneld te ontwikkelen. Vier projecten die meededen aan de eerste Expeditie stromen door. Expeditie Circulair Westerveld 2023 bestaat daarmee uit acht projecten.

Expeditie Circulair Westerveld

Met de open competitie wil Collectief Circulair Westerveld (CCW) de transitie naar circulair produceren en consumeren in Westerveld versnellen. Dit doet zij door te:

 1. inspireren door het aanboren van nieuwe frisse projecten en niet gevestigde meningen;
 2. innoveren met op wederkerigheid gestoelde publiek-private-particuliere participatie;
 3. verbinden met de eigen ontwikkelkracht van mensen;
 4. inzetten voor de ontwikkeling van beroeps- en burgercompetenties voor een circulaire economie.

In een circulaire samenleving doet iedereen mee en komt vraag en aanbod samen. Daarom werken de deelnemers – ondernemers, inwoners, ambtenaren en studenten – in de Expeditie Circulair Westerveld met elkaar aan de projecten. In de expeditie zijn drie vertrekpunten: IDEE, START en GROEI. Ieder project krijgt de support die past bij de fase van het project. De inwoners en ondernemers met een circulair idee worden ondersteund door Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE). De begeleiding van de starters en groeiers is in handen van Versnellingshoeve ’t Kiemt en Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe. De expeditie wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de gemeente Westerveld en Regio Deal Regio Zwolle.

Selectieproces met verdiepend gesprek en beoordeling vakjury

Inwoners en ondernemers konden hun circulaire project tot in 1 december indienen. Om de inzenders daarbij te ondersteunen was een praktisch reglement beschikbaar. Vervolgens hebben de organisatoren van de expeditie verdiepende gesprekken met de inzenders gevoerd. Daarna heeft de vakjury, bestaande uit Dennis Melenhorst (secretaris-directeur Economic Board Regio Zwolle), Kees Klomp (lector Betekeniseconomie Hogeschool Rotterdam) en Roel Vedder (wethouder gemeente Westerveld), de inzendingen inhoudelijk beoordeeld. De vakjury was verrast: "Bij iedere inzending proefden we de bevlogenheid", aldus de reactie van de vakjury. "Het geeft energie om te zien hoe mensen vanuit hun eigen passie en geloof in een circulaire samenleving van betekenis willen zijn in Westerveld. In onze selectie heeft met name de potentie van de inzending de doorslag gegeven. Dus in hoeverre kan dit project in de expeditieperiode met begeleiding vanuit IDEE, START of GROEI bijdragen aan de transitie naar meer circulair leven, wonen en werken in Westerveld. Ook doet het ons goed om te zien hoe de organisatoren van CCW hun netwerk en expertise willen inzetten om de niet-geselecteerde projecten een stapje verder te helpen".

Deelnemende projecten Expeditie 2023

Naast de vier nieuwe projecten die de vakjury heeft geselecteerd, hebben de organisatoren van CCW met de deelnemers uit de eerste expeditie gekeken wat nodig c.q. gewenst voor hun doorontwikkeling. Er zijn vier projecten die baat hebben bij een vervolgstap binnen de expeditie. Dit maakt dat de komende expeditie wordt gevormd aan de hand van acht projecten. Dit zijn:

 • De Vrolijke Noot | Ties en Esther Betjes (IDEE)
 • Aarde Collectief | Bouwie Greenman (IDEE)**
 • De rest is wat waard | Matthew Hankel (START)
 • Herbestem Westerveld | Jean Berkhout (START)
 • Waardevolle wol uit Drenthe | Anita Trinks-de Gooijer (START)
 • All about støv | Marjoleinn Perin (GROEI)
 • De Pluimerije | Jan-Jaap en Marjolein Bakker (GROEI)
 • Walt Cider | Tom Hoogland (GROEI)

(** dit project is voorlopig geselecteerd en wordt in februari 2023 definitief beoordeeld)

Over Collectief Circulair Westerveld

We voelen het allemaal. De druk op het milieu neemt toe. Water en wind schaden gewassen en woningen, de energieprijzen zijn hoog en grondstoffen als graan en staal zijn schaars. Wie in Westerveld om zich heen kijkt, ziet steeds meer circulaire en duurzame initiatieven ontstaan. Bermen worden ingezaaid voor meer biodiversiteit, er zijn lokale waterbergingen ter ondersteuning in natte tijden en groenten worden meer en meer lokaal geteeld en gedeeld. En dat is heel hard nodig. Er zijn essentiële veranderingen nodig in onze huidige manier van samenleven. Circulair leven, wonen en werken vraagt om nieuwe samenwerkingen tussen bedrijven, inwoners en overheden: ‘Nieuw naoberschap’. Collectief Circulair Westerveld helpt ondernemers en inwoners hierbij. Aan de keukentafel van Versnellingshoeve ’t Kiemt is iedereen met een circulair idee welkom om te sparren en verkennen wat de mogelijkheden zijn.

De samenwerkende partners in Collectief Circulair Westerveld zijn:

 • Beweegcoaches Westerveld;
 • Buitengewone Leerstoel i.o. CEPRO;
 • Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe;
 • Gemeente Westerveld;
 • Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE);
 • Versnellingshoeve ’t Kiemt. 

Voor vragen over de Expeditie Circulair Westerveld kunt u contact opnemen met de Versnellingshoeve ’t Kiemt via info@collectiefcirculairwesterveld.nl

logo