Inspectie bruggen gemeente Westerveld

In het kader van onderhoud zijn de betonbruggen in de gemeente Westerveld geïnspecteerd. Uit deze inspectie kwam naar voren dat een aantal bruggen niet voldoet aan de wettelijke eisen. Om de veiligheid te waarborgen, gelden voor deze bruggen de volgende maatregelen:

•    Brug Koningsschut te Wittelte: afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer
•    Brug Honingvlaken/Wittelterweg, over de Oude Vaart: max. 50 ton belasting
•    Brug Van der Sluisweg in Uffelte: max. 50 ton belasting
•    Brug Anserweg, over de Oude Vaart: max. 40 ton belasting
•    Brug Ossenweideweg in Havelte, over de Oude Vaart: max. 20 ton belasting en omleidingsroute voor zwaar verkeer ingesteld

De gewichtsbeperkende maatregelen en omleidingen worden ter plaatse duidelijk aangegeven door middel van borden.  

De uitkomsten van de uitgevoerde, als ook de nog uit te voeren onderzoeken worden opgenomen in het onderhouds-/herstelplan bruggen van de gemeente Westerveld.