Raad Westerveld geeft akkoord voor toekomstbestendig sportpark in Havelte

Dinsdag 20 december 2022 heeft de raad van gemeente Westerveld ingestemd om een nieuwe duurzame sportaccommodatie te realiseren in Havelte. Hiervoor stelt de raad bijna € 3 miljoen beschikbaar. Het project voor een toekomstbestendige sportaccommodatie is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking met verenigingen uit Havelte. Het project bestaat uit twee fasen, waarvan fase één nu akkoord is bevonden door de raad.

Maatschappelijke winst

Door de urgentie bij v.v. Havelte en het belang van een integrale aanpak, is besloten om het plan in twee fasen op te delen. Fase één bestaat uit de realisatie van een nieuw verenigingsgebouw en de aanleg van een nieuw hoofdveld en twee pupillenvelden. Dit project wordt uitgevoerd volgens de co-makership aanpak, waarbij v.v. Havelte opdrachtgever is. De uitvoering van fase één levert een maatschappelijke winst op in Havelte. Naast een nieuwe duurzame, innovatieve en vitale sportaccommodatie in de kern van Havelte, biedt het ook perspectief. Door efficiënter gebruik te maken van de ruimte op sportpark Havelte wordt er 1.7 hectare grond vrij gemaakt. In fase twee worden de mogelijkheden voor invulling van deze vrijgekomen ruimte onderzocht en uitgewerkt. 

Initiatief verenigingen Havelte

Een aantal verenigingen uit Havelte had in 2019 het initiatief genomen voor de aanpak van het sportpark. In mei 2020 is dit plan gepresenteerd in de raad. In dit plan werden vier scenario’s voorgelegd om te komen tot een toekomstbestendig sport- en verenigingsaanbod in Havelte. In de tussenliggende periode zijn de verschillende scenario’s besproken en onderzocht, waarbij nu is ingestemd met de uitwerking van scenario twee, fase één.