Wijziging leeftijdsgrens kostendelersnorm

Vanaf 1 januari 2023 is er een wetswijziging in de kostendelersnorm. Uitkeringsgerechtigden binnen de Participatiewet, IOAW, IOAZ en het Bbz die hun woning delen met een medebewoner van 27 jaar en ouder (dit was 21 jaar en ouder), ontvangen een uitkering volgens de kostendelersnorm. Dit betekent dat hoe meer medebewoners er zijn om de woonkosten te delen, des te lager de uitkering. Huishoudens die dit betreft, ontvangen persoonlijk bericht.

Wanneer is de kostendelersnorm van toepassing?

Ontvangt u een bijstandsuitkering en woont u samen met anderen van 27 jaar of ouder in één huis? Dan kan voor u de kostendelersnorm gelden. De kostendelersnorm is de bijstandsuitkering die u krijgt als u in één huis woont met één of meer volwassenen van 27 jaar of ouder. Dat zijn de zogenoemde kostendelers. Hoe meer kostendelers op één adres wonen, hoe lager de uitkering. De reden hiervoor is dat als u met meer kostendelers woont, u de woonkosten, zoals huur en energiekosten, kunt delen. Door de wetswijziging zijn medebewoners tot en met 26 jaar vanaf 1 januari 2023 dus niet langer van invloed op de hoogte van de uitkering. Bij de kostendelersnorm tellen de inkomsten en het spaargeld van andere kostendelers niet mee voor de hoogte van uw uitkering. De kostendelersnorm is anders dan de norm voor mensen die getrouwd zijn of samenwonen. Dan tellen de inkomsten en het spaargeld van beide partners wél mee voor de hoogte van de uitkering.

Wanneer is mijn huisgenoot geen kostendeler?

Niet alle huisgenoten tellen mee als kostendeler. Géén kostendelers zijn:

  • uw partner;
  • huisgenoten onder de 27 jaar;
  • huisgenoten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering;
  • huisgenoten die een voltijdopleiding volgen die recht kan geven op een financiële bijdrage, volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (met uitzondering van een lerarenopleiding);
  • huisgenoten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen.