Inschrijven vluchtelingen uit Oekraïne in Basisregistratie Personen (BRP)

Vangt u thuis vluchtelingen op? Oekraïense vluchtelingen die verblijven bij particulieren, kunnen worden ingeschreven in de BRP.

Hiervoor kunt u mailen naar: burgerzaken@gemeentewesterveld.nl of bellen met 14 0521.

We hebben in ieder geval de volgende informatie nodig:

  • op welk adres de vluchtelingen verblijven;
  • om hoeveel personen het gaat;
  • welke personen een familierechtelijke betrekking met elkaar hebben;
  • kopie paspoort(en);
  • van een minderjarige zonder paspoort naam, voornaam, geboorteplaats, datum en land.

Een meerderjarige vluchteling moet in het bezit zijn van een paspoort of een identiteitsbewijs. Uit dit document moet de nationaliteit blijken. Zonder één van deze documenten kan geen inschrijving plaatsvinden. Deze personen moeten eerst contact opnemen met de Oekraïense ambassade.

Leefgeld regeling

Wanneer een Oekraïense vluchteling staat ingeschreven in de BRP, kan er automatisch aanspraak gemaakt worden op de leefgeld regeling. Er is een wijziging aangaande het leefgeld t.o.v. de afgelopen periode. Vanaf mei 2022 wordt er een maandbedrag betaald en bij voorkeur per bankoverschrijving.

Nieuwe bedragen per 1 mei 2022

Particuliere Opvang:
 
Volwassene en kinderen:
 
Voedsel                                € 205

Kleding, reizen, etc.               € 55

Wooncomponent:

Volwassene                         € 215
Kinderen                                 € 55

Kortom:
maandbedrag volwassenen € 475
maandbedrag kind                 € 315

Gemeentelijke opvang:

Maandbedrag per persoon:
Geen voedselvoorziening:    € 260
Wel voedselvoorziening:        € 55

Als een gast gaat werken vervalt het leefgeld voor die persoon, de overige leden van de familie blijven leefgeld ontvangen.