Inschrijven vluchtelingen uit Oekraïne in Basisregistratie Personen (BRP)

Vangt u thuis vluchtelingen op? Oekraïense vluchtelingen die verblijven bij particulieren, kunnen worden ingeschreven in de BRP.

Hiervoor kunt u mailen naar: burgerzaken@gemeentewesterveld.nl of bellen met 14 0521.

We hebben in ieder geval de volgende informatie nodig:

  • op welk adres de vluchtelingen verblijven;
  • om hoeveel personen het gaat;
  • welke personen een familierechtelijke betrekking met elkaar hebben;
  • kopie paspoort(en);
  • van een minderjarige zonder paspoort naam, voornaam, geboorteplaats, datum en land.

Een meerderjarige vluchteling moet in het bezit zijn van een paspoort of een identiteitsbewijs. Uit dit document moet de nationaliteit blijken. Zonder één van deze documenten kan geen inschrijving plaatsvinden. Deze personen moeten eerst contact opnemen met de Oekraïense ambassade.

Leefgeld regeling

Wanneer een Oekraïense vluchteling staat ingeschreven in de BRP, kan er automatisch aanspraak gemaakt worden op de leefgeld regeling. Er is een wijziging aangaande het leefgeld t.o.v. de afgelopen periode. Vanaf mei 2022 wordt er een maandbedrag betaald en bij voorkeur per bankoverschrijving.

Nieuwe bedragen per 1 mei 2022

Particuliere Opvang:
 
Volwassene en kinderen:
 
Voedsel                                € 205

Kleding, reizen, etc.               € 55

Wooncomponent:

Volwassene                         € 215
Kinderen                                 € 55

Kortom:
maandbedrag volwassenen € 475
maandbedrag kind                 € 315

Gemeentelijke opvang:

Maandbedrag per persoon:
Geen voedselvoorziening:    € 260
Wel voedselvoorziening:        € 55

Als een gast gaat werken vervalt het leefgeld voor die persoon, de overige leden van de familie blijven leefgeld ontvangen.

Bewijs van verblijf

Vanaf 18 juli kunnen geregistreerde vluchtelingen uit Oekraïne voor een bewijs van verblijf op afspraak terecht bij de IND in Assen. Dit bewijs (meestal een sticker op een paspoort) laat zien dat u onder de Europese richtlijn Tijdelijke Bescherming valt en tot 4 maart 2023 in Nederland mag wonen en werken.
De online afsprakenplanner is te bereiken via de ind.nl pagina Oekraïne: afspraak ophalen bewijs van verblijf en het platform refugeehelp.nl. Informatie hierop is ook beschikbaar in het Oekraïens en Russisch. Bent u geregistreerd bij onze gemeente dan kunt u daar een afspraak maken. Het is niet mogelijk om zonder afspraak naar een van de locaties te komen.  

Waarom dit bewijs?

U verbleef, als vluchteling uit Oekraïne, de afgelopen maanden in Nederland binnen de visumvrije periode. Met een bewijs van verblijf kunt u nu ook formeel aantonen dat u rechtmatig in Nederland bent. Er kunnen instanties zijn die daarom vragen.

Documentcontrole

Voordat een bewijs van verblijf wordt uitgereikt controleert de IND uw inschrijving bij de gemeente, identiteitsdocumenten en of u onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming valt.
U vult ter plekke twee formulieren in. In Nederland is het nodig om een asielaanvraag te ondertekenen om onder de Europese richtlijn te vallen. De behandeling van de asielaanvraag wordt niet gestart zolang deze richtlijn van kracht is. Naast een asielaanvraag wordt een verklaring ingevuld waarin wordt aangeven of u ooit een strafbaar feit of misdaad hebt gepleegd. Iedereen van 12 jaar en ouder vult deze verklaring in.

Meer informatie over het bewijs van verblijf vind u op www.ind.nl.