Inschrijven vluchtelingen uit Oekraïne in Basisregistratie Personen (BRP)

Vangt u thuis vluchtelingen op? Oekraïense vluchtelingen die verblijven bij particulieren, kunnen worden ingeschreven in de BRP.

Hiervoor kunt u mailen naar: burgerzaken@gemeentewesterveld.nl of bellen met 14 0521.

We hebben in ieder geval de volgende informatie nodig:

 • op welk adres de vluchtelingen verblijven;
 • om hoeveel personen het gaat;
 • welke personen een familierechtelijke betrekking met elkaar hebben;
 • kopie paspoort(en);
 • van een minderjarige zonder paspoort naam, voornaam, geboorteplaats, datum en land.

Een meerderjarige vluchteling moet in het bezit zijn van een paspoort of een identiteitsbewijs. Uit dit document moet de nationaliteit blijken. Zonder één van deze documenten kan geen inschrijving plaatsvinden. Deze personen moeten eerst contact opnemen met de Oekraïense ambassade.

Leefgeld regeling

Wanneer een Oekraïense vluchteling staat ingeschreven in de BRP, kan er automatisch aanspraak gemaakt worden op de leefgeld regeling. Leefgeld wordt per maand betaald en bij voorkeur per bankoverschrijving. Per 1 febuari 2023 is er een wijziging aangaande het leefgeld t.o.v. de afgelopen periode. 

Nieuwe leefgeldregeling per 1 februari 2023

 1. Het bedrag voor eten is afhankelijk van de grootte van uw gezin. hoe meer mensen in uw gezin, hoe lager het bedrag per persoon
  • Bestaat uw gezin uit 1 of 2 personen, dan ontvangt u per volwassenene of alleenstaande minderjarige € 215,06 en per minderjarige € 178,36 per maand. 
  • Bestaat uw gezin uit 3 personen, dan ontvangt u per volwassene € 171,99 en per minderjarige € 142,57 per maand.
  • Bestaat uw gezin uit 4 personen of meer, dan ontvangt u per volwassene € 150,45 en per minderjarige € 129,97 per maand.
  • Woont u in een gemeentelijke opvanglocatie? Dan kan de gemeente ervoor kiezen om maaltijden voor u te verzorgen. U krijgt dan geen geld voor eten.
 2. Het bedrag voor kleding en persoonlijke uitgaven is vastgesteld op € 56,12 per persoon per maand.
 3. Wordt u particulier opgevangen, bijvoorbeeld door een gastgezin? Dan krijgt u ook een extra toelage voor wonen van € 93,- per persoon per maand.
 4. Vanaf 1 februari 2023 veranderen ook de regels voor werk en leefgeld. Als iemand van 18 jaar of ouder gaat werken, wordt het leefgeld van het hele gezin stopgezet. Dit gebeurt ook als iemand van 18 jaar of ouder een uitkering ontvangt van de Nederlandse overheid, bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering of een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. 

Daarnaast gelden per 1 december 2022 de volgende rechten en plichten: 

 1. Vluchtelingen die langdurige zorg nodig hebbe, bijvoorbeeld in een kliniek of ziekenhuis, krijgen ook het leefgeld voor kleding en persoonlijke uitgaven. het gaat om € 56,12 per maand. 
 2. Voor vrijwilligerswerk in en om de gemeentelijke opvanglocatie, krijgt u een vergoeding van € 14,- per week. Heeft u interesse in dit vrijwilligerswerk, dan kunt u dat aangeven bij uw gemeentelijke opvang. Dit heeft geen effect op de hoogte van uw leefgeld. 
 3. U heeft geen recht meer op opvang als u naar de gevangenis moet van de rechter, als uw aanvraag voor verlijf wordt afgewezen of als blijkt dat u de Nederlandse nationaliteit heeft.
 4. Als u langer dan 28 dagen niet aanwezig bent in de gemeentelijke opvang, dan kan de gemeente uw opvang en leefgeld stopzetten. Bij terugkeer na deze 28 dagen heeft u nog recht op opvang, maar dit kan op een andere opvanglocatie zijn. 

Meer informatie over de regels rondom leefgeld en verblijf, vindt u op de website van de rijksoverheid

Bewijs van verblijf

** Vanaf maandag 5 september kunnen Oekraïense vluchtelingen tijdelijk geen verblijfssticker ophalen bij de IND. Dit komt doordat de verblijfsstickers op zijn. De IND (Immigratie en Naturalisatie Dienst) verwacht dat er vanaf half oktober weer stickers beschikbaar zijn. Heeft een Oekraïense vluchteling op dit moment nog geen sticker, dan heeft dit geen gevolgen voor zijn of haar verblijf, de opvang of mogelijkheden om te werken in Nederland. Klik hier voor meer informatie.**

Vanaf 18 juli kunnen geregistreerde vluchtelingen uit Oekraïne voor een bewijs van verblijf op afspraak terecht bij de IND in Assen. Dit bewijs (meestal een sticker op een paspoort) laat zien dat u onder de Europese richtlijn Tijdelijke Bescherming valt en tot 4 maart 2023 in Nederland mag wonen en werken.
De online afsprakenplanner is te bereiken via de ind.nl pagina Oekraïne: afspraak ophalen bewijs van verblijf en het platform refugeehelp.nl. Informatie hierop is ook beschikbaar in het Oekraïens en Russisch. Bent u geregistreerd bij onze gemeente dan kunt u daar een afspraak maken. Het is niet mogelijk om zonder afspraak naar een van de locaties te komen.  

Waarom dit bewijs?

U verbleef, als vluchteling uit Oekraïne, de afgelopen maanden in Nederland binnen de visumvrije periode. Met een bewijs van verblijf kunt u nu ook formeel aantonen dat u rechtmatig in Nederland bent. Er kunnen instanties zijn die daarom vragen.

Documentcontrole

Voordat een bewijs van verblijf wordt uitgereikt controleert de IND uw inschrijving bij de gemeente, identiteitsdocumenten en of u onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming valt.
U vult ter plekke twee formulieren in. In Nederland is het nodig om een asielaanvraag te ondertekenen om onder de Europese richtlijn te vallen. De behandeling van de asielaanvraag wordt niet gestart zolang deze richtlijn van kracht is. Naast een asielaanvraag wordt een verklaring ingevuld waarin wordt aangeven of u ooit een strafbaar feit of misdaad hebt gepleegd. Iedereen van 12 jaar en ouder vult deze verklaring in.

Meer informatie over het bewijs van verblijf vind u op www.ind.nl.