Officiële bekendmakingen

  • Gemeentelijke bekendmakingen

    De bekendmakingen van vergunningen vindt u wekelijks op officiëlebekendmakingen.nl

  • Stukken ter inzage

    Sommige gemeentelijke stukken worden ter inzage gelegd, bijvoorbeeld een bestemmingsplan of een voornemen van het gemeentebestuur om een bepaald besluit te nemen.