Publicaties in Da's Mooi

De gemeentelijke publicaties verschijnen elke week in de huis-aan-huiskrant Da's Mooi.

Onder de links staan de wekelijkse informatiepagina's van de gemeente in de huis-aan-huiskrant Da's Mooi, in PDF-formaat. Op de wekelijkse gemeentelijke pagina's worden vooral wettelijk verplichte publicaties geplaatst.

Oudere publicaties van de Da's Mooi staan niet meer op onze gemeentelijke website, maar wel in ons webarchief (vanaf 2008):

Stukken ter inzage

In de wettelijke publicaties staat zo nodig vermeld óf, wanneer en waar stukken ter inzage liggen. Wanneer deze stukken (ook) in te zien zijn via de website, staan deze op de pagina 'Stukken ter inzage'.

Vragen of klachten

Als u vragen of klachten heeft over de bezorging van Da's Mooi kunt u contact opnemen met de NDC mediagroep, via telefoonnummer 088 - 800 2002 of e-mailadres klachtenweekbladen@ndcmediagroep.nl.