Veelgestelde vragen en antwoorden

Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over de tijdelijke noodopvang van asielzoekers in Vledder. Als u nog andere vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521 of per mail via info@gemeentewesterveld.nl.

Noodopvang

 • Waarom deze noodopvang?
  De nijpende situatie van het overvolle aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel houdt helaas nog steeds aan. Schrijnende situaties waarbij mensen op stoelen de nacht door moeten brengen, vanwege een te kort aan bedden, willen we graag voorkomen. Daarom heeft gemeente Westerveld besloten een helpende hand te bieden. Hierbij geven we gehoor aan de vraag van de Commissaris van de Koning om te hulp te schieten.
   
 • Heeft de gemeente zelf COA benaderd om de locatie aan te bieden?
  Na het verzoek van de Commissaris van de Koning en na afstemming met de beheerder van de sporthal ‘De Spronk’ heeft de gemeente aangegeven een noodoplossing aan te kunnen bieden. Naar aanleiding van dit aanbod heeft COA contact gezocht met de gemeente.  
   
 • Waar komt de opvang precies?
  In sporthal de Spronk, Middenweg 13 te Vledder.
   
 • Duurt de opvang echt maar één week?
  Ja, de opvang duurt van donderdagavond 19 mei tot en met vrijdag 27 mei 12.00 uur.
   
 • Hoe is de noodopvang ingericht?
  De opvang in de sporthal is noodopvang en sober van aard. In de hal is een slaap-, eet-  en leefgedeelte ingericht. Sanitaire voorzieningen zijn in de kleedkamers, maar ook extra douches en toiletten zijn geregeld, die staan buiten op het parkeerterrein. Er zijn medewerkers van COA, Rode Kruis en Welzijn Mensenwerk aanwezig, als ook beveiliging. Maaltijden worden voorzien door de lokale ondernemers Slagerij de Kei, Supermarkt COOP Simonides, Restaurant de Tippe, Chinees China Garden en Herberg de Wilde Hof. De mensen worden voorzien in eten, drinken, toiletartikelen en een slaapplek. Ze zijn vrij om het terrein te verlaten.
   
 • Waar komen de asielzoekers vandaan?
  Inmiddels zijn er 100 asielzoekers overgebracht van Ter Apel naar Vledder. Het overgrote deel van de mensen heeft de Syrische nationaliteit, maar er zijn ook mensen bij uit Eritrea en Somalie.
   
 • Waar gaan de asielzoekers na deze week naartoe?
  Dat is nu nog onbekend.
   
 • Wat doen de asielzoekers overdag?
  De mensen die in de opvang verblijven, hebben het recht zich vrij te bewegen. Zij moeten zich net als ieder ander aan de gedragsregels in de openbare ruimte houden en privéterrein van derden respecteren. Er zijn huisregels. Samen met het Rode Kruis en Welzijn Mensenwerk verzorgt het COA de begeleiding van asielzoekers op locatie.
   
 • Worden de asielzoekers gescreend of onderzocht?
  Na binnenkomst in Nederland worden asielzoekers geïdentificeerd en geregistreerd door de vreemdelingenpolitie en de IND. De vluchtelingen worden door het COA geregistreerd en zo snel mogelijk gescreend.

Veiligheid

 • Welke afspraken zijn er over veiligheid gemaakt?
  Vanuit COA is beveiliging ingehuurd, zij zullen 24/7 aanwezig zijn op de locatie. Ook zal de lokale politiedienst extra surveillance houden rondom de sporthal gedurende de gehele week.  
   
 • Hoeveel beveiliging is er op locatie?
  Overdag zijn er twee beveiligers aanwezig, ’s nachts drie.
   
 • Hoe kunnen we onveilige situaties melden?
  Bij onveilige situaties belt u de politie via 0900-8844. In geval van (levensbedreigende) noodsituaties belt u 112.
   
 • Welke hulp is er voor de bewoners?
  U kunt met uw vragen terecht bij gemeente op telnr. 14 0521. Buiten kantooruren, alleen in zeer dringende gevallen voor meldingen over de openbare ruimte, belt u met 06 55 76 30 37.
   
 • Kan ik helpen?
  Mocht u zelf een steentje willen bijdragen, vrijwilligers zijn welkom. Neemt u hiervoor contact op met Welzijn Mensen Werk, telefonisch te bereiken tijdens kantooruren op 085 - 273 1444 of via de website www.welzijnmw.nl

Belangrijke websites