Briefstemmen 70-plus

Als u 70 jaar of ouder bent dan kunt u bij deze Tweede Kamerverkiezing ook per brief stemmen.

Alles wat u nodig heeft om uw stem uit te brengen ontvangt u thuis. Uiterlijk 3 maart 2021 ontvangt u uw stempas. Daarna ontvangt u een tweede envelop met een briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet, een retourenvelop en een stapsgewijze uitleg over het briefstemmen. Hiermee kunt u uw stem bij deze Tweede Kamerverkiezing dus ook per brief uitbrengen.

U kunt uw briefbiljet op twee manieren inleveren, namelijk:

  • het stembiljet per post versturen naar de gemeente Westerveld. Let op: dit kan tot uiterlijk 12 maart 2021 voor 17.00 uur.
  • het stembiljet inleveren bij het afgiftepunt in het gemeentehuis in Diever. Dit kan tot uiterlijk 17 maart 2021 voor 21.00 uur. Het afgiftepunt is geopend op: 10, 11, 12, 15 en 16 maart van 09.00 uur tot 17.00 uur en op 17 maart van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Kiezer van 70 jaar en ouder kunnen via telefoonnummer 0800-1351 vragen stellen over het stemmen per brief. Of kijk voor meer informatie over briefstemmen op de website www.elkestemtelt.nl.


Video briefstemmen voor 70+

Factsheet 70plus