Bijlage teams Fysiek Domein

Team Ruimte & Ontwikkeling

Dit team bestaat uit verschillende disciplines: VTH, RO, beleid (recreatie, toerisme, economie, duurzaamheid en natuur & landbouw) en grondzaken. In totaal bestaat het team uit +/- 28 fte. Een zelf organiserend, gemêleerd team die baat heeft bij een stevige teamleider die lef heeft en weet hoe de politieke arena werkt. Ondanks de vele opgaven die er liggen, weet je alle ballen in de lucht te houden en weet je met de juiste risicoafweging  koers te bepalen. De omgevingswet is voor jou welbekend en je vindt het een uitdaging om hiermee aan de slag te gaan. Ook voor de grote woonopgave die er ligt (realiseren van 1000 woningen in 2030, waarvan 200 in 2024) draai je je hand niet om. Jij bent de teamleider om deze opgave te realiseren, uiteraard met behulp van de beleidsmedewerkers en andere collega’s. Daarnaast geef je met een gezonde dosis humor en korte lijntjes jouw teamleden de nodige persoonlijke aandacht.  

Team Openbare Ruimte

Voor dit jong gevormde team van +/- 30 fte dat voornamelijk bestaat uit mannen werkzaam in de binnen- én buitendienst, zoeken we een teamleider die volgens de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) het team kan (door)ontwikkelen. Het team is gretig, betrokken bij de omgeving en wil graag samen bouwen om zich als team verder te ontwikkelen. Je zet koers, durft beslissingen te nemen en draagt je verantwoordelijkheid. Je bent een coachend leidinggevende die de samenwerking uitdraagt. Zichtbaarheid is voor jou vanzelfsprekend, je bent dan ook vaak te vinden op de gemeentewerf, in het ‘veld’ en bij de collega’s in het gemeentehuis. Je focust je op het leggen van interne- en externe verbindingen.

De grootste uitdaging voor dit team is ontwikkeling en implementatie van integraal beheer openbare orde (IBOR). Het kwaliteitsplan wat is opgesteld voor de openbare ruimte (BrinQ-visie) moet verder uitgewerkt en doorontwikkeld worden. In deze functie zien wij ontwikkelmogelijkheden voor een beginnend teamleider met coaching en begeleiding door de teammanager en collega teamleider.