Bijlage Teams Sociaal Domein

Team Participatie, Administratie en ondersteuning

Voor dit team dat bestaat uit consulenten Werk, consulenten Inkomen, Sociaal juridisch kwaliteitsmedewerker, Accountmanager en verschillende administratieve medewerkers zoeken wij een faciliterende teamleider. In totaal bestaat het team uit +/-20 fte plus een aantal inhuurmedewerkers die de opvang voor vluchtelingen organiseren. Een leuk, enthousiast team dat baat heeft bij een verbindende teamleider die aandacht heeft voor de medewerkers en support geeft op inhoud en proces.

Hou je van bouwen aan een nieuw team dan is dit de baan voor jou! De medewerkers in dit team werken namelijk relatief kort samen. Dit vraagt extra aandacht voor teamontwikkeling, werkplezier, actualisering van processen en oog voor persoonlijke ontwikkeling. Met het wetsvoorstel ‘Participatiewet in balans’ zet de regering de eerste stappen om te komen tot een (uitvoering van de) Participatiewet waarbij de menselijke maat en vertrouwen meer centraal staan. Dit is één van de grote uitdagingen binnen dit team om verder invulling aan te geven. Als teamleider ben je hier sturend in en zorg je dat we als organisatie de juiste koers varen. In deze functie zien wij ontwikkelmogelijkheden voor een beginnend teamleider met coaching en begeleiding door de teammanager en collega teamleider.

Team Wmo, Jeugd en Sociaal Team

Een gemêleerd team van +/- 20 fte dat bestaat uit consulenten, procesregisseurs, contractmanagers, juridisch kwaliteitsmedewerker en een kwartiermaker op het gebied van Jeugd en Wmo. Hiervoor zoeken we een resultaatgerichte teamleider die stuurt op kwaliteit, ontwikkeling en welzijn van medewerkers. Je bent authentiek en transparant en geeft de medewerkers de nodige ruimte. Je hebt oog voor houding en gedrag en kunt dit bespreekbaar maken. Samenwerking zoeken in de regio en met andere organisaties is voor jou een uitdaging.

Prioriteiten stellen is voor jou geen enkel probleem. Dat is mooi, want het Sociaal Domein staat aan de vooravond van een aantal uitdagingen waar keuzes in gemaakt moeten worden. Dit gaat onder andere om de Hervormingsagenda Jeugd, Doordecentralisatie Beschermd wonen en de visie ‘Een betrouwbare overheid met de menselijke maat’. Dit betekent een doorontwikkeling van de lokale Integrale Toegang en mogelijk een andere organisatie en samenwerking in de regionale uitvoering van de Jeugdhulp en Beschermd wonen. Ook het sturen op de transformatieopgave en processen is jou niet onbekend. Naast het prioriteren van de ambities is het zaak om het te implementeren binnen de teams. Kortom, een grote verantwoordelijkheid, waarbij wel de nodige kennis en (leidinggevende) ervaring is gewenst.