Kan ik hulp krijgen bij het invullen van het stembiljet?

Kunt u vanwege een lichamelijke beperking niet het stembiljet invullen? Dan kunt u hulp krijgen in het stemhokje. Dit overlegt u met de voorzitter van het stembureau. U mag zelf bepalen wie u helpt in het stemhokje.