Provinciale staten en waterschapsverkiezingen 2023

Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de provinciale staten en de algemeen besturen van de waterschappen. Door te stemmen bepaalt u mee wie de komende vier jaar over de plannen van de provincie en het waterschap beslissen.

  • De verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten van Drenthe. De leden van de Provinciale Staten kiezen in mei de leden van de Eerste Kamer.
  • De verkiezing voor de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

De verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten en de Waterschappen zijn om de vier jaar.

Meer informatie 

Logo-ElkeStemTelt_on-white_RGB