Kiezerspas

Als u voor de verkiezing van Provinciale Staten van Drenthe of voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta in een andere gemeente wilt stemmen dan uw woonplaats kunt u een kiezerspas aanvragen.

Met de kiezerspas kunt u bij de provinciale statenverkiezing binnen de hele provincie Drenthe stemmen. Met een kiezerspas voor de waterschapsverkiezingen kunt u stemmen bij die gemeenten die vallen onder het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

De kiezer kan uitsluitend met deze kiezerspas stemmen en u krijgt geen nieuwe pas als de kiezerspas zoekraakt.

Schriftelijke aanvraag

Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing door de burgemeester zijn ontvangen. De betreffende formulieren ( K 6) waarmee u dat voor beide verkiezingen kunt doen kunt u hieronder downloaden:

U kunt ook bellen met ons bureau verkiezingen (tel. 14 0521) waarna de formulieren zullen worden toegezonden. Na invulling en ondertekening kunnen de formulieren per post gezonden worden naar de gemeente Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte of gemaild worden naar info@gemeentewesterveld.nl Indien u de stempas al in huis heeft moet u deze bij de aanvraag per post meesturen.

Mondelinge aanvraag

Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas kan tot uiterlijk 14 maart 2023 tot 12.00 uur gedaan worden. U moet dan wel in persoon naar het gemeentehuis waar u op de dag van kandidaatstelling (4 februari) als kiezer staat geregistreerd. En u moet uw stempas meenemen.