Ondersteuningsverklaringen

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die verkiezingsdeelname van een partij ondersteunt. De kiesgerechtigde vult hiervoor een formulier in op het gemeentehuis en toont zijn identiteitsbewijs aan een ambtenaar of de burgemeester.

Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan binnen veertien dagen voor de kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling zelf aan de balie van het gemeentehuis.

Ondersteuningsverklaringen zijn vereist als partijen:

  • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing;
  • bij de vorige verkiezing geen zetel(s) hebben behaald;
  • deelnemen met een blanco lijst (zonder partijnaam).

Het is vanaf maandag 16 januari 2023 mogelijk om een ondersteuningsverklaring af te leggen. Op de website van de Kiesraad leest u meer over de ondersteuningsverklaringen