Stemmen bij volmacht (iemand anders gaat voor u stemmen)

Kunt u niet zelf gaan stemmen? Dan kunt u een andere kiezer uit de gemeente Westerveld machtigen om dit voor u te doen.

Kunt u niet zelf gaan stemmen? Dan kunt u een andere kiezer uit de gemeente Westerveld machtigen om dit voor u te doen.

Op de achterzijde van uw stempas vult u de naam in van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Westerveld woont en ook een stempas heeft ontvangen. De kiezer die voor u gaat stemmen moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn eigen stem en mag maximaal voor twee andere kiezers stemmen. Wilt u iemand voor beide verkiezingen machtigen? Dan moet u op beide stempassen de achterzijde invullen. De kiezer die voor u gaat stemmen, moet zelf ook voor beide verkiezingen gaan stemmen. U kunt iemand machtigen tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet naast het eigen geldige identiteitsbewijs ook (een kopie van) een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Voor deze verkiezingen geldt dat het identiteitsbewijs maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Schriftelijke volmacht

Een volmacht kunt u ook schriftelijk regelen. Dit doet u als u:

  •  Iemand wilt machtigen die niet in de gemeente Westerveld woont, maar wel een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing van Provinciale Staten van Drenthe en/of het Waterschap Drents Overijsselse Delta.
  •  Een andere kiezer wilt machtigen voordat u de stempas heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat u naar het buitenland gaat.
  •  Een andere kiezer wilt machtigen omdat u geen geldig legitimatiebewijs heeft.

De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.

Voorwaarden

Voor het regelen van een schriftelijke volmacht heeft u voor beide verkiezingen een formulier nodig. Deze formulieren L 8 waarmee u dat kunt doen kunt u hier downloaden,

of bel met ons bureau verkiezingen (14 0521), waarna deze formulieren zullen worden toegezonden.

De formulieren kunnen na invulling en ondertekening worden gezonden naar de gemeente Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte of gemaild worden naar: info@gemeentewesterveld.nl

De gemeente moet de schriftelijk aanvraag uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 hebben ontvangen.