Wie mogen er stemmen?

Er gelden een aantal voorwaarden om te mogen stemmen op 15 maart 2023

Voorwaarden voor de verkiezingen voor Provinciale Staten:

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit;
  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht;
  • U woont op de dag van kandidaatstelling in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt.

Voorwaarden voor de verkiezingen van het Waterschap:

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land van de Europese Unie (EU). Of u heeft een geldige verblijfsvergunning;
  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht;
  • U woont op de dag van kandidaatstelling in het Waterschap waarvoor de verkiezing plaatsvindt.